Een groene gemeente is goed voor gezondheid en welbevinden, versterkt de biodiversiteit, beperkt de gevolgen van hitte, wateroverlast en droogte en verbetert de luchtkwaliteit. Om groen een hoge prioriteit te geven op de lokale politieke agenda lanceerden Operatie Steenbreek, Entente Florale en Klimaatverbond Nederland onlangs de campagne ‘Hoe groener hoe beter’.

In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners. In de afgelopen jaren van recessie hebben veel gemeenten bezuinigd op het gemeentelijk groen. Nu is het tijd om het tij te keren en te zorgen voor vergroening.

Longread: Zeven redenen om te investeren in een groene stad

Wageningen University & Research stelde een mooie longread samen met 7 redenen waarom gemeenten moeten investeren in een groene stad. Een link naar deze longread vindt u hier. Deze longread werd gemaakt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hiermee hopen de samenwerkende organisaties van Hoe groener, hoe beter de nieuwe gemeenteraden te inspireren om actie te ondernemen op het realiseren van een groene gemeente. In samenwerking met Klimaatverbond doet Wageningen Environmental Research mee aan de campagne ‘Hoe groener, hoe beter’. Dit zijn zonder toelichting de 7 redenen:

  1. nttGroen vermindert de kans op wateroverlast
  2. nttGroen verkoelt de stad in de zomer (bomen zorgen voor schaduw)
  3. nttGroen draagt bij aan een betere gezondheid en een hoger welzijn
  4. nttGroen draagt bij aan sociale cohesie
  5. nttGroen trekt bedrijven
  6. nttGroen zorgt voor biodiversiteit
  7. nttGroen verhoogt de waarde van huizen en kantoren

Kort samengevat...

Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast een grote economische waarde. Steeds meer partijen zoals gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars beginnen dat in te zien. Wanneer het groen als multifunctionele oplossing wordt ingezet – denk hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging, etcetera – dan is groen een investering die zich op vele fronten terugverdient.

Meer weten over Groene Klimaatoplossingen en Duurzame Ontwikkeling van Steden? Bekijk de programmapagina’s van de WUR:
Groene Klimaatoplossingen
Duurzame Ontwikkeling van Steden

Bron: https://www.wur.nl/nl/show-longread/Zeven-redenen-om-te-investeren-in-een-groene-stad.htm