Een recente studie door het consultancybureau Ecofys en een aantal Scandinavische universiteiten (o.a. de Halmstad Universiteit uit Zweden) stelt dat de Europese Unie zeker 100 miljard euro kan besparen als zij stadsverwarming een serieus onderdeel laat zijn van haar energiebeleid. Dit werd vorige week in Wenen bekendgemaakt tijdens het tweejaarlijkse congres van Euroheat & Power.

Stadsverwarming zou op een grondige wijze kunnen bijdragen om het Europese energiesysteem koolstofarm te krijgen en tevens een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven in met name de stedelijke gebieden. Dat laatste is voor Rotterdam vooral een reden om stadsverwarming sterk te stimuleren. Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) heeft aan de wieg gestaan van deze studie. "Dat dit de uitkomst zou worden van die studie konden we toen alleen maar hopen", aldus Kees van der Klein, directeur van SVP.

De Europese studie heeft een 'Heat Roadmap' opgesteld waarin de toekomstige potentiële omvang van stadsverwarming binnen de EU is terug te vinden. In het kort komt het erop neer dat stadsverwarming in alle stedelijke gebieden moet worden ingezet en warmtepompen in de landelijke gebieden en de voorsteden. Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie is een belangrijk vraagstuk in Brussel. De Europese Unie heeft daar onder andere een 'Routekaart naar een concurrerende Koolstofarme Economie in 2050' voor opgesteld. Momenteel vindt er een openbare raadpleging plaats, waarin diverse partijen hun mening kunnen geven op het energiebeleid van de EU. De rol van stadsverwarming was nooit volledig onderzocht. Daar komt met de studie van Ecofys nu verandering in.

Purmerend is dus - met de 75% van haar bewoners die al aangesloten is op stadsverwarming - goed bezig om een steentje bij te dragen aan de Europese klimaatdoelstelling met een verminderde CO2-uitstoot en een schonere leefomgeving.

Voor meer informatie: www.heatroadmap.eu.