Vandaag publiceren de brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland het rapport Energie in Nederland 2011. Hierin staat informatie over het energieverbruik in Nederland, de gebruikte energiebronnen en de kosten van energie. Belangrijkste signalering is dat huishoudens gemiddeld minder energie gebruiken.

Het elektriciteitsverbruik is na een piek in 2008 licht afgenomen van 3.558 kWh naar 3.480 kWh in 2010. Het gasverbruik [1] is de afgelopen decennia gestaag afgenomen van 3.145 m³ in 1981 naar 1.617 m³ in 2010.

Energiezuinige huishoudelijke apparaten en betere isolatie
De lichte daling in het elektriciteitsverbruik per huishouden komt voornamelijk doordat huishoudelijke apparaten die veel stroom verbruiken bij vervanging worden ingeruild voor een zuiniger apparaat. Omdat het totaal aantal huishoudens jaarlijks toeneemt, neemt het totale  verbruik van alle huishoudens tezamen overigens wel toe (in 2010: 2,5% t.o.v. 2009). De afname van het gasverbruik is vrijwel volledig veroorzaakt door de opkomst van de HR-ketel en de betere isolatie van woningen.

Duurzame energie
Duurzame energie uit zon, wind, waterkracht en biomassa heeft het afgelopen jaar 9,1% uitgemaakt van het nationale elektriciteitsverbruik. De energiebranche wil bijdragen aan de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020, het aandeel duurzaam in het elektriciteitsverbruik moet daarvoor oplopen tot 35% in 2020. De verzurende emissies zijn de afgelopen twintig jaar enorm afgenomen. Ook de hoeveelheid CO2 per kilowattuur ligt de afgelopen jaren op een lager niveau. Daarnaast zijn kolencentrales geschikt gemaakt voor het bijstoken van biomassa.

Energiekosten
De Nederlandse energietarieven - exclusief belastingen - behoren tot de laagste in Europa. Maar inclusief belastingen is energie in Nederland relatief duur. In 2011 bedraagt de energierekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik 1.650 euro [2]. Van dit bedrag  zijn 30% gaskosten en 28% elektriciteitskosten. De resterende 42% zijn belastingen (energiebelasting en BTW). In totaal is het afgelopen jaar 109,4 miljard kWh elektriciteit verbruikt in Nederland. Dit is 0,4% minder dan in 2009. Het gasverbruik over 2010 komt in totaal neer op 51,9 miljard m³. Dit is 12,2% meer dan in 2009. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door grootverbruikers en meer inzet van gas voor elektriciteitsproductie.

Het rapport Energie in Nederland 2011 kunt u hier downloaden: http://www.energie-nederland.nl/publicaties/energie-in-nederland-2011-energy-in-the-netherlands-2011/.