De Lokale Energie Etalage is een bron van informatie en inspiratie. Zeker met de nieuwe PDF functie waarmee in een handomdraai op thema een kort rapport kan worden samengesteld. Hierdoor kan van iedere gemeente een praktische (digitaal) deelbare samenvatting gemaakt worden waarin kan worden afgelezen of er al een trendbreuk gesignaleerd is of dat de koers nog wel wat aangescherpt mag worden.

Energietransitie versnellen

De Lokale Energie Etalage is als online monitoringstool zeer geschikt om lokale energieprogramma's te ondersteunen. Het informeert over de actuele ontwikkeling en trends op lokaal niveau en maakt de rol van iedere gemeente bij de energietransitie zichtbaar. De infographic beeldtaal doet dit op een toegankelijke en communicatieve manier. De Lokale Energie Etalage kan vervolgens helpen om te bepalen welke acties er nodig zijn de energietransitie op lokaal niveau te versnellen. Met deze online monitoringstool kunnen ook bewoners en energiecoöperaties bepalen hoe zij hierin het lokale energie- en klimaatbeleid kunnen ondersteunen. 

Workshop Van Gas Los

Op het festival Van Gas Los op 10-12 mei jl. was er speciale aandacht voor de Wondere Wereld van het Aardgasvrij Wonen met een mini-woonbeurs voor bewoners als belangrijke gamechangers in de energietransitie. Voor dit festival ontwikkelde de Lokale Energie Etalage een workshop voor bewoners: hoe zij in de Etalage en de achterliggende data uit de Klimaatmonitor tot op wijkniveau kunnen zien hoe het gesteld is met aardgasvrij wonen. De workshopdeelnemers gingen aan de slag met vragen als: Hoe aardgasvrij is jouw gemeente? Stimuleert jouw gemeente al (nieuw)bouw zonder gasaansluiting? Hoe is dit in omliggende gemeenten? Wat zou je als bewoners zelf kunnen doen en wat zou je bij je gemeente willen agenderen om aardgasvrij te versnellen?

Meer weten?

Meer weten over het gebruik van de Lokale Energie Etalage? Kijk op www.lokaleenergieetalage.nl en mail met Martha Klein van de helpdesk: info@lokaleenergieetalage.nl. Wil je ook een workshop Van Gas Los in je gemeente organiseren? Mail dan met Ariane Lelieveld: ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl.

NB: zorg dat de energie enquête van jouw gemeente up-to-date is!