Sinds het voorjaar van 2021 ontwikkelen Klimaatverbond Nederland en Alliander, gesteund door PIANOo en het ministerie van IenW, een werkplaats over CO2-beprijzing bij semi-publieke organisaties (RWS, ProRail, NS, netwerkbedrijven van energie en water) en andere partijen met een grote impact op de markt van investeringen in infrastructurele projecten. Doel is om de uitwisseling over toepassing van CO2-beprijzing tussen deze partijen te intensiveren. Daarbij bouwen Klimaatverbond Nederland en Alliander voort op eerdere programma’s die Klimaatverbond Nederland heeft uitgevoerd met publieke partijen (provincies, waterschappen en gemeenten).

Later in het jaar heeft Klimaatverbond Nederland de eerste stappen gezet om een constructieve samenwerking tussen bovengenoemde partijen op gang te brengen. In de tweede helft van 2021 hebben we veel gesprekken gevoerd met de doelgroep, zeven diepte-interviews gehouden en drie webinars georganiseerd. In deze publicatie vindt u een overzicht van de bevindingen rondom CO2-beprijzing bij bovengenoemde organisaties en een vooruitblik naar het komende jaar.