De Nederlandse overheid mist een heldere visie op de nieuwe biobased economy, waarin aardolie als grondstof voor de economie is vervangen door duurzame groene grondstoffen. Nederland dreigt daardoor de boot te missen om een nieuwe veelbelovende bedrijfstak te ontwikkelen voor verschillende sectoren, waaronder landbouw en de chemische industrie.

Dat concludeert Het Rathenau instituut in haar vandaag verschenen rapport "Naar de kern van de bio-economie: De duurzame beloftes van biomassa in perspectief" . Download het rapport op de website van Het Rathenau instituut.