RTV Rijnmond en AD hebben afgelopen zomer een enquête uitgevoerd over de voortgang van de energietransitie in regio Rijnmond. Klimaatverbond Nederland werd samen met Drift gevraagd om hun licht te schijnen op de resultaten. Het blijkt dat het aantal gemeenten dat de energieke samenleving in beweging brengt en gebruik maakt van co-creatie voor het ontwikkelen van ambitieus lokaal klimaatbeleid zeer summier is.

Onvoldoende oog voor het pionieren en de samenleving in beweging brengen

Daarnaast werd duidelijk dat het merendeel van de gemeenten nog flinke stappen moet zetten om de energietransitie te verwezenlijken. Bovendien ziet senior projectleider Thijs de la Court van Klimaatverbond Nederland dat de meeste gemeenten nog onvoldoende oog hebben voor het pionieren en de samenleving in beweging brengen voor de energietransitie. 

Het hele artikel over het onderzoek van AD en RTV Rijnmond leest u via deze link.

Belangrijke maatschappelijke opgave kan niet alleen opgelost worden

Thijs de la Court ziet weinig samenwerking tussen de gemeenten met het maatschappelijke middenveld. Een gemeente als Rotterdam steekt bijvoorbeeld met kop en schouders boven de rest uit met een budget van 150 miljoen euro per jaar voor de energietransitie. Echter, in Rotterdam is weinig betrokkenheid zichtbaar van maatschappelijke organisaties bij de energietransitie, terwijl experts aangeven dat een gemeente zo’n grote en belangrijke maatschappelijke opgave niet alleen kan oplossen.

Klimaatverbond Nederland biedt ondersteuning aan gemeenten

Het betrekken van de energieke samenleving en het ontwikkelen van ambitieus lokaal klimaatbeleid door middel van co-creatie is geen gemakkelijke opgave. Gemeenten kunnen daarom bij ons terecht voor kennis, workshops over onder andere de route naar aardgasvrije wijken en een gesprek om de lokale situatie te bespreken. Gemeenten uit de regio Rijnmond kunnen samen met ons dieper de enquête induiken. U kunt via onze website meer informatie vinden over de workshops.

Klik op de visual op naar het artikel te gaan in AD. Visual: AD.nl.