Twintig ambtelijke werkgroepen hebben zich gebogen over de mogelijkheden om nieuw beleid te koppelen aan de besparingsopgave. Geen onderwerp mocht uit de weg worden gegaan. Eén van de werkgroepen was die van Energie en Klimaat.

Het Klimaatverbond heeft hun bevindingen aandachtig gelezen en ondermeer geconstateerd dat het onderwerp feed-in tarief wel werd geschuwd. Het Klimaatverbond heeft een reactie opgesteld en deze aangeboden aan de politieke partijen. Ook de VNG heeft een (bescheidener) reactie gegeven op dit onderwerp. Deze vindt u op:  http://www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/2010_lbr/Reactie%20_VNG_op_de_rapporten_heroverwegingen%20. De rapportage over de brede heroverweging is te vinden op: http://www.minfin.nl/Onderwerpen/Begroting/Brede_heroverwegingen.