Sinds november 2012 is het Klimaatverbond actief betrokken geweest in het proces dat heeft geleid tot een 'Energieakkoord voor duurzame groei'. In dit proces ondersteunde het Klimaatverbond de vertegenwoordiger van de VNG, Thijs de la Court (naast wethouder in Lochem en VNG-commissielid tevens vice-voorzitter van het Klimaatverbond) in de onderhandelingen met raad en daad.

Het uiteindelijke akkoord biedt naar onze mening kansen voor lokaal bestuur op het gebied van duurzaamheid en de energieke samenleving. Voor het laten slagen van de Energietransitie in Nederland zijn echter vervolgstappen noodzakelijk. Het Klimaatverbond wil graag werk maken van de uitwerking en uitvoering van de kansen die het Energieakkoord biedt. Daarnaast zal het Klimaatverbond zich blijven inzetten voor de gehele Energietransitie.

De belangrijkste kansen voor lokaal bestuur zoals Klimaatverbond ze ziet staan omschreven in deze bijgevoegde brief aan de leden van het Klimaatverbond.