Europa kan het zich niet veroorloven om broeikasuitstoot weer op te laten lopen omdat we in een economische crisis zitten. Met deze opmerking laat de hoogste wetenschappelijk adviseur van de Europese Commissie, Ann Glover, zich voor het eerst horen.

Glover ziet met lede ogen aan dat alle hoop nu op groeimaatregelen gericht is. Zij stelt dat overheden zich geen weg uit de crisis kunnen spenderen, zoals in het verleden gebeurde, alleen al vanwege een toenemend gebrek aan natuurlijke hulpbronnen.

Extreem teleurstellend

"Het is extreem teleurstellend om te zien dat lidstaten hun ambities om broeikasuitstoot te verminderen, laten varen vanwege het feit dat ze nu door een recessie gaan", zo stelt de 'chief scientific advisor' bij Euractiv. Door lagere groei is de feitelijke uitstoot al verminderd; de lat mag niet nóg lager gelegd worden. Glover stelt vast dat wanneer de hele wereld hetzelfde consumptiepatroon zou hanteren als de EU, er drie planeten nodig zouden zijn om de benodigde grondstoffen aan te leveren. "We moeten nadenken over alternatieve manieren om wetenschap en technologie te gebruiken om op deze planeet te kunnen blijven leven", zegt Glover. "Dat is de allergrootste uitdaging voor de mensheid."

Lees het gehele artikel hier. (Bron: Science Guide)