Op 12 december is een wereldwijd Klimaatakkoord gesloten. Dat is óók een steun in de rug voor ons Nederlandse klimaatbeleid. Samen met een aantal gastgemeenten en netbeheerder Alliander nodigt Klimaatverbond Nederland u graag uit voor één van onze regiobijeenkomsten. Meld u aan, als een goede start van het nieuwe jaar. In de regiobijeenkomsten staat een samenhangend en integraal klimaatbeleid centraal. In een gesprek over strategie en inhoud op hoofdlijnen stellen wij ons tot doel om lokaal klimaatbeleid op regionaal en nationaal niveau te versterken. Uw bijdrage vormt mede onze input voor het Energierapport van minister Kamp dat eind 2016 zal verschijnen.

Klimaatverbond Nederland organiseert op een aantal plaatsen in het land een dergelijke bijeenkomst:

Het programma kent steeds een vergelijkbare opzet:
• 12.30 – 13.00 uur: Netwerken met koffie
• 13.00 – 13.15 uur: Opening door bestuurder
• 13.15 – 13.30 uur: Klimaatakkoord: wat betekent het voor ons?
• 13.15 – 16.30 uur: Inhoudelijk programma
• 16.45 – 17.15 uur: Keynote speech
• 17.30 – 18.30 uur: Buffet en netwerkborrel
• 19.00 – 21.30 uur: Bestuurderssessie

Het inhoudelijke programma start met een eerste doorkijk op de impact van het Klimaatakkoord op landelijk en regionaal niveau. Gevolgd door workshops en gesprekken met stakeholders uit uw regio over diverse
thema’s: klimaatneutraliteit, circulaire economie, monitoring en hoe gezamenlijk te werken aan een samenhangende strategie. Na een inhoudelijk programma wordt u getrakteerd op een inspirerende keynotespreker,
gevolgd door een borrel en eenvoudige maaltijd.

Van 19.00 – 21.30 uur is er een bestuurderssessie. Deze zijn een vervolg op eerdere sessies voor bestuurders die tot goede gesprekken hebben geleid. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.