Duurzaamgebouwd.nl schrijft: "Duurzaamheid is mooi, maar is het ook financieel haalbaar?" Beter gezegd: kan duurzaamheid renderen en kan het meer dan nu het geval is een lucratieve business case worden?

Op de laatste Lente-akkoord bijeenkomst van 9 december jl. is deze vraag als heldere doelstelling neergelegd voor 2011: duurzaamheid laten renderen. BBN adviseurs heeft hiervoor als eerste een rekenmodel ontwikkeld dat nu ook beschikbaar is voor de markt. Het model maakt inzichtelijk wat duurzaam (ver)bouwen oplevert voor alle betrokken partijen (beleggers, gebruikers, projectontwikkelaars en overheid). Ook ontwikkelde BBN de studiedagen 'Kosten van duurzaamheid' waaraan alle leden van het Lente-akkoord gratis kunnen deelnemen. 

BBN adviseurs introduceerde op 10 maart j.l. een rekenmodel dat de kosten en opbrengsten van duurzaamheid voor alle partijen doorrekent. Het model is volledig interactief, zodat allerlei scenario's snel kunnen worden afgewogen. Zo kan het debat over nut en noodzaak van investeringen in duurzaamheid op inhoudelijke grond gevoerd worden." BBN voert op dit moment bij grote institutionele beleggers pilots uit. De uitslag van de pilots is over enkele maanden bekend. Samen met het Lente-akkoord organiseert BBN op 12 mei en 14 juni studiemiddagen over de kosten en opbrengsten van duurzame nieuwbouw en herontwikkeling. Via lente-akkoord.nl vindt u meer informatie en een link om u aan te melden.

Meer informatie: