De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen energie produceren, gebruiken en verkopen.

Buurtspeeltuintjes die vervolgens betaald worden uit opbrengsten van dit energiecollectief. Boeren als belangrijke energieleveranciers. Een strijd op onze daken voor vierkante meters voor zonne-energie. Bedrijven en wetenschappers uit de regio in de top op het gebied van innovatie en spin-offs voor nieuwe bedrijvigheid rondom duurzame energie. Dit beeld is dichterbij dan we denken. De technologie is aanwezig en na tien jaar verdienen we aan onze gezamenlijke investeringen. Dit blijkt uit de uitkomsten van het advies van Jeremy Rifkin. De bekende Amerikaanse econoom, adviseerde de provincie Utrecht dit jaar over de transitie naar een economie onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

Rifkin
Rifkin raamt de gemiddelde jaarlijkse investeringen voor deze energietransitie van 2010 tot 2030 op 600 miljoen euro in totaal voor de hele provincie Utrecht. Dat is ongeveer 4 procent van het bedrag dat nu jaarlijks in Utrecht wordt geïnvesteerd en ongeveer 1 procent van het bruto regionaal product. Daar staat tegenover dat de besparingen op energiekosten vanaf ongeveer 2020 hoger worden dan de totale kosten. Over de hele periode zijn de opbrengsten hoger dan de investeringen. Tegenover elke euro kosten in de periode 2010-2040 staat een opbrengst van 1,14 euro, zo berekent Rifkin.

&U Ondernemen met Nieuwe Energie
De provinciale bijdrage aan de transitie is het programma '&U, Ondernemen met Nieuwe Energie'. Naast de bestaande projecten zoals de regeling Meer met Minder in Utrecht voor huiseigenaren, start de provincie Utrecht een aanjaagteam energie voor gemeenten en bedrijfsleven. Ook lopen er onderzoeken naar de introductie van smart grids in de provincie. Verder worden in het eerste kwartaal van 2011 de resultaten van de potentieelstudies geothermie, biomassa en wind voor provincie Utrecht bekend. Deze resultaten worden benut voor het bepalen van de ideale energiemix voor de provincie Utrecht. Dit doet de provincie samen met wetenschap, bedrijfsleven en gemeenten. De studie voor het potentieel op daken is in oktober 2010 al afgerond.

Bron: persbericht Provincie Utrecht