Als het Rijk niet snel wat doet aan de luchtkwaliteit in de vier grote steden, komen de economische ontwikkelingen daar stil te liggen. Die waarschuwing doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brandbrief aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu.

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet overal aan de wettelijke normen en zeker niet in de Randstad. De samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) levert niet de gewenste resultaten op.

Opgave

De grote steden moeten voor 1 januari 2015 voldoen aan de wettelijke normen voor stikstofdioxide (NO2), maar in twee opzichten is de opgave groter dan tot op heden werd gedacht, schrijft de VNG. ''Allereerst zijn er meer knelpunten dan bij vaststelling van het NSL is voorzien, bovendien is de opgave aanzienlijk groter.'' (bron: nu.nl ANP)

Leestip voor ambtenaren: Handreiking Duurzame Mobiliteit.