Een gevangenis wordt een design hotel, een bedrijfsloods een busstation, een belastingkantoor een appartementencomplex en een staalfabriek wordt een kantoor. Welkom in de Eeuw van het Herbestemmen, betoogt Rijksbouwmeester en architect Frits van Dongen.

Het wordt een groeiende trend: het herbestemmen van bestaande gebouwen. Frits van Dongen: "We hebben de afgelopen decennia zo veel gebouwen geproduceerd, dat we nu gaan denken: wat staat er eigenlijk nog leeg?" Hij gaat nog een stapje verder en zegt: "Nieuwbouw is niet meer van deze tijd. De vorige eeuw kun je zien als de Gouden Eeuw van de ruimtelijke ordening en de architectuur. Er is ontzettend veel nieuw gebouwd. Nu komen we in de Eeuw van het Herbestemmen. Door de crisis moeten we creatiever omgaan met onze gebouwen.".

Anderhalf jaar na haar installatie heeft het H(erbestemmings)-team* haar visie gepubliceerd. ‘Herbestemming was altijd doodgewoon’, zo opent het rapport. ‘Een stadhuis werd een paleis, een klooster een gevangenis en een overbodige stadspoort een kroeg. Onder invloed van rationalisatie in het denken, in de bouw en in de inrichting van de maatschappij is die organische groei in de vorige eeuw gestuit. Bouw, sloop, nieuwbouw werd de trits. Tot de wal het schip keert. En dat moment lijkt nu aangebroken.’

Lees verder op de website van EnergieVastgoed en bekijk daar ook het item van Een Vandaag.

*Het H-team is een in 2010 door Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp geïnstalleerd onafhankelijk lichaam, dat onder leiding van Duco Stadig kwesties agendeert die herbestemming bevorderen. Tegen de achtergrond van een groeiende leegstand en een veranderende woon- en werkomgeving, pleit het H-team primair voor de herbestemming van karakteristiek vastgoed.