SKAO, PIANOo, Klimaatverbond Nederland, IPO, Unie van Waterschappen en VNG slaan de handen ineen en organiseren eenmalig 3 roadshows door Nederland over de CO2-Prestatieladder voor overheden. De Roadshows zijn gratis toegankelijk.

Practice what you preach 

In de lijn van het Klimaatakkoord gaan overheden aan de slag met het verduurzamen van de bedrijfsvoering, het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het verder professionaliseren van MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen).

Tijdens de roadshow hoort u in één middag hoe uw overheid het goede voorbeeld kan geven door met de CO2-Prestatieladder uw organisatie structureel te verduurzamen. Ook leert u hoe u het instrument kunt gebruiken bij inkoop en handhaving. In diverse interactieve sessies vertellen reeds gecertificeerde overheden hoe de CO2-Prestatieladder hen helpt bij het monitoren en verduurzamen van de CO2-uitstoot, het realiseren van intern draagvlak en maatschappelijk opdrachtgeverschap en het bepalen van een MVI plan van aanpak.

We gaan het gesprek met elkaar aan over hoe de ladder u kan helpen bij deze uitdagingen. De sessies worden verzorgd door ervaringsdeskundigen van o.a. het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Gelderland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Barneveld, Renkum, Harderwijk en Fryske Marren. Zodra het programma van de bijeenkomsten bekend zijn, ontvangt u meer informatie. 

De focus van de roadshows ligt op het certificeren van overheden. Na deze middag heeft u alle middelen om zelf aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Data en locaties

We reizen met deze 3 roadshows het land door, kies zelf de locatie die u het beste uitkomt:

Voor wie?

  • Bestuurders van overheden
  • Interne opdrachtgevers/budgethouders
  • (beleids)-medewerkers en duurzaamheidscoördinatoren
  • Strategisch inkopers