In oktober organiseerde SKAO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland, UvW (Unie van Waterschappen), PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) de roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’. De drie roadshows vonden plaats in Provincie Groningen, Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te Den Haag.

CO2-Prestatieladder als CO2-managementsysteem

Met deze rondreizende informatiebijeenkomsten kregen overheden de kans om te vertellen over hun ervaringen met de CO2-Prestatieladder als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Overheidsorganisaties die nog niet bekend zijn met de Ladder of overwegen om het duurzaamheidsinstrument toe te passen, konden op die manier vanuit de ervaringen van andere overheden leren. Zo wilde SKAO de organisaties informeren en aansporen om gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder, waardoor de overheden hun voorbeeldrol in de transitie naar duurzaamheid kunnen nemen en structureel werken aan CO2-reductie in de bedrijfsvoering en in projecten.

Grote opkomst van verschillende overheden

Mede dankzij de unieke samenwerking met de koepels heeft de CO2-Prestatieladder tijdens de roadshows 220 personen weten te bereiken die werkzaam zijn bij 4 ministeries, 10 provincies, 17 waterschappen, 25 gemeenten en overheid-gelieerde partijen zoals onder andere RVO, RvA, de politie en de belastingdienst.

Een uitgebreide terugblik van de drie roadshows en de inzichten die daaruit voortkwamen kunt u via deze link teruglezen op de website van SKAO.