Het stadsbestuur van Rotterdam komt met een sloopregeling voor duizenden auto's in de stad die sterk vervuilend zijn. Ook krijgen eigenaren van dieselauto's ouder dan 2005 en benzineauto's ouder dan 1992 geen parkeervergunning meer en gaat er een rijverbod gelden voor vrachtwagens op de meest vervuilde weg door de stad, de 's Gravendijkwal.

Luchtkwaliteit verbeteren
Met deze aanvullende maatregelen wil de stad Rotterdam de luchtkwaliteit voor de bewoners snel verbeteren. Dat is nodig omdat Rotterdam net als andere steden nog steeds niet voldoet aan de landelijke normen. Voor de sloopregeling is 8 miljoen euro beschikbaar. Dat is onderdeel van de 12,5 miljoen euro aan rijksgelden die voor verbetering van de luchtkwaliteit beschikbaar zijn gesteld.

Rijverbod voor vrachtverkeer
Wie zijn auto laat slopen en een elektrische aanschaft, krijgt daar subsidie voor. De regeling geldt alleen voor voertuigen die op 28 november 2013 geregistreerd staan in Rotterdam. Omdat vanaf medio volgend jaar een rijverbod voor vrachtverkeer op de 's Gravendijkwal geldt, wordt nog wel onderzocht wat voor maatregelen er nodig zijn om de situatie in de omliggende straten niet te laten verslechteren.

Positief
Verladersorganisatie EVO is positief over het verschonen van het bestelautopark. Niet blij is de organisatie met het rijverbod voor vrachtauto’s op de ‘s Gravendijkwal. ,,Hierdoor moet het vrachtverkeer via alternatieve, vaak langere routes gaan rijden en dat zorgt voor extra kosten.'' Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) is daar niet blij mee: ,,Hoe wordt straks het huisvuil opgehaald en hoe vinden verhuizingen plaats of worden bouwprojecten uitgevoerd.'' Daar komt dan een tijdelijke ontheffing voor, zegt verantwoordelijk milieuwethouder Alexandra van Huffelen (D66).

Afhankelijk van het rijk
De gemeente is in het terugdringen van de roet, fijnstof en stikstofdioxide nog wel ,,behoorlijk afhankelijk van rijksmaatregelen en Europese maatregelen''. Om die reden blijft het college van Rotterdam in Den Haag aandringen op extra landelijke maatregelen.