Gisteravond werden de ruim 10.000 handtekeningen die onder de petitie ‘ABPfossielvrij’ staan door een groep pensioendeelnemers aan het bestuur van het ABP overhandigd. De petitie roept het grootste pensioenfonds van Nederland op te stoppen met het financieren van kolen, olie en gas. Het ABP investeert op dit moment ruim 30 miljard euro in fossiele energie en slechts één miljard in duurzame energie. José Meijer, vice-voorzitter van het ABP, nam de petitie in ontvangst: “Dit soort initiatieven zijn goed, ze houden ons bij de les. We gaan onze beleggingen die invloed hebben op klimaatverandering kritisch bekijken en beter communiceren over wat we al doen.”

Onder de aanwezigen was ook Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PvdA, die direct fel reageerde richting het ABP-bestuur: “Jullie ambitieniveau valt me tegen, de urgentie ligt niet hoog genoeg.” Deze mening werd gedeeld door vele aanwezigen. Ook Chris Roorda,  medewerker van de Erasmus Universiteit en initiatiefnemer van 'ABPfossielvrij' maakt zich zorgen: “Als werknemer van een universiteit bouw ik verplicht pensioen op bij het ABP. Ik wil niet dat mijn geld geïnvesteerd wordt in bedrijven die de oorzaak zijn van klimaatverandering en vast blijven houden aan een strategie die geheel gebaseerd is op fossiele brandstoffen. Het was erg succesvol gisteravond: het debat is geopend, ABP hoort ons, erkent het probleem, maar urgentie is er niet. Genoeg aanknopingspunten om vervolg hieraan te geven!”

Gisteren kondigde ABP in de Volkskrant aan om toch te gaan investeren in windenergie, ondanks eerdere berichten. Roorda: “Het is een goede eerste stap dat ABP nu besluit toch te gaan investeren in duurzame energie. Maar honderd miljoen euro is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met de dertig miljard euro in fossiele energie. Wij willen dat het ABP zich geheel terugtrekt uit fossiele brandstoffen en definitief de keuze maakt voor een fossielvrije toekomst.”

Over de petitie

De petitie 'ABPfossielvrij' is een initiatief van ABP-deelnemers, gesteund door Fossielvrij Nederland. De petitie dwingt het ABP positie te bepalen en te laten zien hoe serieus ze haar verantwoord beleggingsbeleid neemt, maar ook haar zorgen toont over klimaatverandering en de wensen respecteert van een meerderheid van haar deelnemers en belangrijke stakeholders.