Op diverse Kinderklimaattoppen presenteren kinderen tientallen ideeën voor een gezonde, klimaatvriendelijke samenleving. Bovendien zetten 21.630 kinderen hun beste beentje voor en gingen te voet of met de fiets naar school. Complimenten voor de kinderen en hun ouders.

De Koningsschool in Sprang-Capelle heeft afgelopen week de meeste Groene Voetstappen gezet. 93% kwam op de fiets en de rest kwam lopend of steppend naar school. De kinderen van de Maasköpkes in Maastricht hebben naast lopen en fietsen nog allerlei andere duurzame activiteiten gedaan en hebben zo de meeste Gouden Voetstappen verdiend.

Heleen Kerkhof, leerkracht op basisschool Manjefiek vertelt aan nieuwsplatform Thuis in Maastricht:  “Door maatregelen te treffen, maar vooral ook door bewustzijn te creëren, willen we dingen veranderen. Tijdens de begin- en eindtijden van school geldt in de straat voor de schoolpoort eenrichtingsverkeer. En we hebben een haal- en brengconvenant: woon je in een straal van minder dan 500 meter dan is het de bedoeling dat je te voet of fietsend naar school komt. Juist door mee te doen aan acties als De Groene Voetstappen stimuleren we ander gedrag. We gaan ervan uit dat de kinderen thuis vragen om te voet of met de fiets naar school te gaan omdat dat beter is voor het milieu. Indirect bereiken we zo de ouders en zetten we die ook aan het denken”.

Wittenberg Verkeerseducatie motiveert de scholen in regio Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Westvoorne ook ieder jaar om mee te doen aan Groene Voetstappen. Ruim 7.100 kinderen deden daar mee. Degenen die een duurzaam idee hebben over hoe de wereld er in 2050 uit zou moeten zien, kunnen in november naar de regionale Kinderklimaattop in de regio.

Mening en ideeën van kinderen tellen mee

Kinderen gaan een steeds belangrijker rol spelen in beleid, omdat volwassenen inzien dat het gaat over de toekomst van de kinderen en zij daar verrassend heldere ideeën over hebben. Overal in het land worden lokale Kinderklimaattoppen georganiseerd. Zo kwamen op 6 oktober in het stadhuis van Arnhem kinderen en wethouders samen om hun ideeën te pitchen over water in de stad. Het winnende idee is een 100 liter water begrenzer voor alle huishoudens, zodat mensen niet meer warm water gebruiken dan nodig is.

In België vond afgelopen weekend de Kids Climate Conference plaats, waar 190 kinderen het hele weekend bezig waren met voedsel en duurzaamheid. Aangestoken door alle enthousiasmerende workshops, hadden ze een onuitputtelijke stroom van goede ideeën. Van ‘in de supermarkt een milieuscore op producten zetten’ tot ‘vlees 5x zo duur maken, zodat boeren de dieren een beter leven kunnen geven’.

Op het blote voetenpad van Klimaatverbond Nederland ervoeren de kinderen hoe men zich vroeger op blote voeten en klompen voortbewoog en door samen een auto vooruit te trekken ontdekten ze dat lopen eigenlijk veel minder energie kost dan een auto laten rijden.

Met alle initiatieven rondom kinderen en klimaat wil Klimaatverbond Nederland laten zien dat de klimaatproblematiek en ook de oplossingen iedereen aangaan. Als het gaat om duurzame mobiliteit,  duurzame voedselvoorziening of energiebesparing: het is belangrijk om de hele samenleving te betrekken. Ideeën voor de Nederlandse regering kunnen worden ingestuurd tot begin 2018. Klimaatverbond Nederland kiest de beste 10 uit om te presenteren op de landelijke Kinderklimaattop op 16 maart 2018.