“Er worden flinke stappen gezet maar het mag altijd ambitieuzer’’, aldus Stephan Brandligt, voorzitter van Klimaatverbond Nederland als reactie op het regeerakkoord van Rutte III. "Zeker op deze Dag van de Duurzaamheid.

De stap van een Energieakkoord naar een Klimaat- en Energieakkoord is positief. De vervolgstap naar de Sustainable Development Goals wordt nog gemist, evenals een stevigere inzet op internationaal klimaatbeleid. Dit zou volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ gefinancierd moeten worden uit een CO2-heffing in plaats van uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking.

Het omzetten van de gasaansluitplicht naar een warmterecht is voor Klimaatverbond Nederland nog de belangrijkste en meest concrete aangekondigde maatregel. Lokaal en regionaal moeten we aan de bak, dat is onontkoombaar. Een integrale benadering op alle niveaus is van belang. “We hopen niet dat het gaat resulteren in een subsidieregeling voor isolatie maar dat er wordt ingezet op een integrale wijkaanpak om fossiele brandstoffen uit onze woonomgeving te verwijderen.”, aldus Brandligt. “Dat de mogelijkheden voor burgers om daar actief in mee te doen worden verruimd door de Right to Challenge en een eenvoudigere toegang tot energiecoöperaties, zal cruciaal worden.”

Kortom: er moet nog veel uitgewerkt worden en Klimaatverbond Nederland werkt daar graag aan mee.

Lees hier het volledige regeerakkoord.