Het Energieakkoord staat voor duurzame groei, waaraan ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties, zich verbinden. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Ook werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten is de inzet van het akkoord.

14% hernieuwbare energie in 2020

Volgens de berekeningen van PBL en ECN kan het Energieakkoord in 2020 leiden tot een maximaal aandeel hernieuwbare energie van 14%. Deze indicatie gaat uit van maximale effectiviteit van de afspraken in het Energieakkoord.

RVO.nl ondersteunt activiteiten die voortvloeien uit de afspraken in het Energieakkoord. Met het akkoord staat ondernemend Nederland namelijk voor een grote maatschappelijke en economische opgave als het gaat om duurzaamheid en innovatie.

Om stappen te zetten op weg naar een energieke samenleving is samenwerking tussen overheid en marktpartijen een vereiste. Èn een forse investering in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Verduurzamen als gezamenlijke missie van overheid en samenleving!

Activiteiten Energieakkoord

Blok voor blok
Elektrisch rijden
Regeling groenprojecten
Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring
Eerlijke kans bij vernieuwd energielabel
Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
Voortgangsrapportage Energieakkoord
Subsidieregelingen topsector energie
Tender Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI)
Energiebespaarlening
Bedrijfsspecifieke afspraken

Bron (RVO.nl)