Gelderland is over 20 jaar gasloos, tienduizenden zonnepanelen liggen op huurwoningen, het midden- en kleinbedrijf verbruikt substantieel minder energie per jaar en we hebben een zonnepark ter grootte van een normale gascentrale. Dat zijn slechts enkele voorbeelden uit het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord. Hiervoor werkt Gelderland, via haar akkoord, samen met o.a. pensioenfondsen en verzekeraars aan een duurzaamheidsfonds van meer dan 700 miljoen Euro.

Wijk van de toekomst
Gelderland kiest voor een wijkgerichte aanpak van energiebesparing onder de titel 'Wijk van de Toekomst: de Burger aan zet!'. Daarmee geeft het energieakkoord antwoord op de landelijke uitdaging om in 20 jaar vrijwel álle Gelderse woningen van het gas af te halen en te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte. Een meerjarige campagne, mét gemeenten, bewonersorganisaties én bedrijfsleven, zal leiden tot concrete perspectieven voor de wijken in alle Gelderse gemeenten. Het is een ontwerpopgave waar nadrukkelijk bewoners zélf voor moeten staan. Want de impact, bijvoorbeeld op het gebied van verwarming of koken, is zeer groot. Dat terwijl tegelijk geinvesteerd moet worden in duurzame energie én energiebesparing. Het grootste deel van deze investeringen worden gefinancierd vanuit de bespaarde kosten op de energierekening. Dat is mogelijk, maar vereist slimme en betrouwbare businessmodellen. Ook die horen bij het uitvoeringsprogramma van het Gelders Energieakkoord.

Uitvoeringsplan gepresenteerd tijdens congres
Exact een jaar na ondertekening is op 17 maart 2016 het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord gepresenteerd tijdens een congres. Dat gebeurt onder de titel 'samen komen we verder'. Want dát is de kracht van het Gelders Energieakkoord. Elke actie die wordt neergezet is opgebouwd uit een samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en organisaties van burgers. Met concrete plannen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie, samengebracht door de ruim 130 ondertekenende partijen, maakt het Gelders Energieakkoord een vliegende start. Hiermee wordt Gelderland neergezet als een echte koploper, niet alleen vanwege de veelheid en kracht van uitgewerkte plannen, maar ook door de unieke en zeer brede samenwerking.

Alle partijen werken nu aan besluitvorming over hun aandeel in het plan. Voor de zomer 2016 komen de plannen uit de startblokken. Waar mogelijk komen ze in uitvoering, waar nodig wordt hun ontwerp goed vastgelegd. Zodat bijvoorbeeld de wijkgerichte campagne bij het stookseizoen 2016-17 (oktober 2016) daadwerkelijk van start kan gaan.

Gelders Energieakkoord
Het Gelders Energieakkoord is een initiatief van netwerkbedrijf Alliander, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Ruim 130 organisaties bundelen er hun krachten met als inzet klimaatneutraal Gelderland 2050. Provincie Gelderland is ook partner in het Gelders Energieakkoord en ondersteunt van harte het proces.

Meer informatie en contactgegevens:
Projectpagina Klimaatverbond Nederland
Officiële website Gelders Energieakkoord