NL Greenlabel wil een wereld waarin de mens in balans met de natuur is. Om dit te kunnen bereiken hebben zij als missie om in 2030 de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen. Dit doen ze door de waarde van een duurzame leefomgeving meetbaar en inzichtelijk te maken. Hun data en modellen zijn onderbouwd en gevalideerd door een wetenschappelijke raad. Met meer dan 180 partners zorgen zij ervoor dat we grote projecten kunnen meten, begeleiden, realiseren en monitoren.

Door samen te werken met Klimaatverbond Nederland worden nu twee netwerken samengebracht. De effecten van de klimaatverandering raken ons allemaal. Willen we met gedegen oplossingen komen voor de klimaatverandering, dan moeten we naar een systeemverandering toe. Daarvoor is het belangrijk dat we samen gaan optrekken en de publiek/private samenwerking opzoeken. Met NL Greenlabel als kennispartner binnen het netwerk, kunnen we hieraan gaan bouwen.

Cursus Ambassadeur leefbare stad

Een van de eerste resultaten uit onze samenwerking betreft de HBO-cursus Ambassadeur leefbare stad. In deze 9-daagse cursus worden de cursisten integraal opgeleid en leren zij kijken en handelen vanuit de stad als ecosysteem. Jan Engels, senior medewerker van Klimaatverbond Nederland, neemt de rol op zich als overall docent/trainer. Jan gaat zijn kennis over bestuurlijke, veranderkundige processen én klimaatverandering (mitigatie en adaptatie) inbrengen in deze cursus.

Hiermee neemt Jan het stokje over van Henk la Roi die zich hier jarenlang met hart en ziel voor heeft ingespannen en waar NL Greenlabel Henk ook zeer erkentelijk voor is. “We zijn heel content met de komst van Jan. Jan is een ervaren bestuurder die ook kennis heeft van de natuur. Die combinatie van skills is best uniek. Dus we zijn blij dat we dat in Jan gevonden hebben”, aldus Prisca van der Wal van NL Greenlabel.

Op 15 maart a.s. start de volgende cursus aan universiteit Van Hall Larenstein in Velp. Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar. Via deze link vind je meer informatie over de cursus! Wij zijn als Klimaatverbond Nederland erg enthousiast over de cursus en de integrale aanpak en beveelt deze cursus dan ook van harte aan.

Wat kunnen we nog meer verwachten van de samenwerking?

Verder gaan Klimaatverbond Nederland en NL Greenlabel kennis uitwisselen en verbinden. Enkele koplopers uit de achterban van Klimaatverbond Nederland hebben de eerste stappen gezet om de warmtetransitie hand in hand te laten gaan met biodiversiteit. Door samen op te trekken met NL Greenlabel verbindt Klimaatverbond Nederland de zogenoemde WHY met de HOW: Hoe we met biodiversiteit een groene en koele leefomgeving kunnen creëren en met welke materialen de warmtetransitie de biodiversiteit kan versterken.

Klimaatverbond Nederland en NL Greenlabel nodigen dan ook hun partnernetwerken uit om mee te denken en met oplossingen te komen. Binnenkort wordt een webinar georganiseerd om de eerste ervaringen te delen. Houd hiervoor ons online kanalen in de gaten.

Biodiversiteit in de Warmtetransitie - Klimaatverbond Nederland

Foto: Michael Hodgins via Pexels