Klimaatverbond Nederland en I&O Research nodigen u graag uit voor deze internationale werkconferentie waarin vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en vervoerbedrijven kennis en ervaringen uitwisselen. Uiteraard blijft het niet bij uitwisselen alleen: geïnspireerd door wetenschappers trekken we samen lessen uit praktijkcases en burgerinitiatieven.

Sprekers

Tine de Moor en de commons voor duurzaamheid
De Vlaamse Tine de Moor, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, zet ons alvast op het juiste spoor. De Moor is expert op het gebied van burgerinitiatieven, zoals collectieven voor duurzame energie en landschapsbeheer. Ze spreekt over de historie en toekomst van de commons. Zelf noemt ze dat 'instituties van collectieve actie' als een soort correctiemechanisme voor het economische klimaat van liberalisering en privatisering van de afgelopen decennia.

De stand van zaken omtrent het Klimaatakkoord
Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving kwamen op vrijdag 28 september met een analyse van het Voorlopige Klimaatakkoord. Wat betekenen de resultaten van de analyses voor decentrale overheden die willen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen? Jan Ros, Senior wetenschappelijk onderzoeker bij PBL schetst de stand van zaken en vertelt wat het handelingsperspectief voor decentrale overheden is (of kan zijn).

Hoe burgers te bewegen tot duurzaam gedrag? 
Uit onderzoek van I&O Research voor Klimaatverbond Nederland bleek begin 2018 dat Nederlanders in een ‘klimaatspagaat’ zitten: er is een grote bereidheid tot klimaatvriendelijk handelen, toch overheerst het pessimisme. De vraag is nu: hoe pak je effectief door, hoe gaan we de vrijblijvendheid voorbij? Ofwel: hoe gaan we van draagvlak naar daadkracht? Aan de hand van het I&O Waardenmodel laat onderzoeker Jaap Bouwmeester zien wat de triggers en barrières zijn voor duurzaam gedrag. Hoe krijg je mensen zo ver het zelf te gaan doen? 

Overheden die het al DOEN
Klimaatverbond Nederland toont enkele aansprekende voorbeelden van leden die het ambitieuze klimaat- en energiebeleid al in de praktijk brengen.


Workshops

Sessie 1. Mobiliteit: de gemeente Arnhem en regionale partnerschappen voor duurzaamheid
Eind 2017 besloot de gemeente Arnhem per 1 jan 2019 een milieuzone in te stellen. Waarom is dit eigenlijk nodig? Hoe heeft het vorige college dit aangepakt? Hoe werden ondernemers en bewoners betrokken bij de besluitvorming? Hoe zag het krachtenspel tussen coalitie en oppositie eruit? En hoe gaat het nieuwe college ermee om?

Een reconstructie. Met de volgende sprekers en deelnemers:

  • Bert Heusinkveld, meteoroloog en onderzoeker aan Wageningen Universiteit, legt uit wat fijnstof is, waardoor het wordt veroorzaakt en hoe schadelijk het is voor mens en dier.
  • nttToenmalig wethouder voor de SP, Geert Ritsema, was de drijvende kracht achter de milieuzone. Waarom wilde hij dit en hoe kreeg hij burgers, ondernemers en andere politieke partijen mee?

Politici, burgers en ondernemers:

  • Mark Coenders, fractievoorzitter GroenLinks Arnhem
  • Mathijs Loor, toenmalig woordvoerder mobiliteit D66
  • Hans van den Bos, luchtwachter Arnhem
  • Anne Knol, campagneleider verkeer van Milieudefensie. De milieuorganisatie stapte in 2017 naar de rechter om schonere lucht af te dwingen, maar kreeg geen gelijk. Hoe vindt ze dat de overheid het nu doet?

Sessie 2. Energietransitie: burgerinitiatief in de Amsterdamse Watergraafsmeer
Inwoners van de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer – verenigd in MeerEnergie – hadden een goed plan en gingen er mee de boer op: 5.000 woningen van energie voorzien met warmte uit de nabijgelegen serverruimtes van het datacenter Equinix op het Science Park. Een mars door de instituties volgde en hoezeer het burgerinitiatief ook werd toegejuicht, een lange adem bleek vereist. Ondertussen lijkt het plan te gaan lukken, maar welke hobbels moesten de initiatiefnemers daarvoor nemen? En waarom deden de instituten wat ze deden?

De betrokkenen kijken terug en proberen het te ontrafelen. Initiatiefnemers van MeerEnergie, Ardine Nicolai en Job van der Grinten, vertellen hoe ze op dit idee  kwamen en hoe ze de gemeente, het energiebedrijf, het datacenter en de andere inwoners meekregen. Ze vertellen ook waardoor ze het bijna opgaven. Verder met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en Equinix (Hans Schelvis, Principal Engineer Mechanical Netherlands)

Sessie 3. Lokale, duurzaam opgewekte energie: iedereen doet mee!

In deze – internationale – sessie kijken we naar de ruimtelijke en regionale gevolgen van lokale, duurzaam opgewekte energie. Welke kansen biedt het de lokale democratie? In het klimaat- en energieakkoord is 50% eigenaarschap onderhandeld voor de lokale community. Maar: #hoedan? Is wind- en zonne-energie een publieke zaak of is het maatschappelijk eigendom? Welk politiek leiderschap is er nodig? Hoe pakken anderen dat aan? Samen met Energy Cities, Julie Laernoes van Écologists et Citoyens de Nantes, de Europese Commisie en de Jonge Klimaatbeweging kijken we naar internationale inzichten en ervaringen en gaan we op zoek naar belemmeringen en kansen bij u in de buurt. Zo zorgen we voor lokale, duurzaam opgewekte energie voor iedereen!

Sessie 4. Klimaat Escaperoom: partnerschappen voor duurzaamheid: #hoedan?

Is de klimaatcrisis een kans op een nieuwe economie, op meer democratie? Maar hoe dan? In de Escaperoom ervaren we in spelvorm de obstakels én nieuwe mogelijkheden: welke taal is helpend, welke waarden zijn gedeeld en hoe doe je zaken? Samen met de trainers van het Rondreizend Burgercircus ontwarren we de lokale complexiteit en ontwikkelen we praktische perspectieven voor uw lokale transitie. 


Kosten

Bent u een relatie/klant van I&O Research (in 2017 of 2018) of partner/lID van Klimaatverbond Nederland? Dan betaalt u het gereduceerde tarief van € 80,-. Controleert u hier of uw organisatie lid is van Klimaatverbond Nederand. Bent u geen van beide? Dan bedragen de kosten voor het deelnemen aan de werkconferentie € 150,-. 

Uiteraard blijft het niet bij uitwisselen alleen: geïnspireerd door wetenschappers trekken we samen lessen uit praktijkcases en burgerinitiatieven. Met wie wordt er samengewerkt, wat gaat er goed en hoe kan het nog beter?


Over Klimaatverbond Nederland en I&O Research

Klimaatverbond Nederland en I&O Research slaan de handen ineen voor deze unieke werkconferentie. Met hun eigen expertise en ervaring zorgen zij voor een inspirerende dag met toonaangevende sprekers, best practices, actuele cijfers en concrete tools en handvatten.

Klimaatverbond Nederland helpt decentrale overheden om ambitieus klimaatbeleid mogelijk te maken.

I&O Research, onderzoeksbureau voor overheid en non-profit, draagt bij aan beter onderbouwde beslissingen van publieke organisaties door onderzoek en advies.