Aankomend stookseizoen organiseert Klimaatverbond Nederland de zesde editie van de Energy Battle. Deze landelijke energiebesparingswedstrijd voor gemeenten en scholen gaat weer van start op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016. Gemeenten gaan de uitdaging aan om met 3 teams van 10 deelnemers thuis zoveel mogelijk energie te besparen. In totaal deden al 1500 huishoudens mee die met succes gemiddeld 15% energie bespaarden.

De afgelopen jaren deden steeds meer teams van scholen mee, met ouders en kinderen die thuis energie bespaarden. Dit was zo’n succes dat er nu een wedstrijdelement over energiebesparing speciaal voor teams van scholen uit het primair onderwijs wordt ontwikkeld. Daarnaast krijgen de scholen die meedoen educatiemateriaal voor de groepen 7 en 8. Deze leerlingen helpen om energie te besparen in de school. De besparingen die de school realiseert tellen mee in de wedstrijd.  Dit wordt opgeteld bij de besparingen van de rest van het team, bestaande uit ouders en kinderen die thuis aan de slag gaan.

Deze wedstrijd sluit goed aan op de Green Deal Scholen. Het doel van de Green Deal is om scholen te ondersteunen bij het verduurzamen en verbeteren van hun schoolgebouw. De Energy Battle zorgt ervoor dat de school inzicht krijgt in haar eigen energieverbruik. Door deze ervaringen worden de gebruikers van het gebouw, directie, docenten en kinderen, bewust van het effect van het eigen gedrag op het energieverbruik. Dit werkt als een vliegwiel om scholen in beweging te krijgen en te enthousiasmeren om concrete maatregelen te nemen in het schoolgebouw. Bekijk hier het filmpje over de ervaringen van de Beatrixschool in Haarlem.

Betrek inwoners, scholen, medewerkers, raadsleden en energiecoöperaties bij het realiseren van gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Maak hen bewust van het eigen energieverbruik en de eenvoudige manieren waarop je je energieverbruik kan verlagen. Doe mee aan de 6de editie van de Klimaatverbond Energy Battle!

Klimaatverbond Nederland is gestart met de werving van gemeenten om deel te nemen aan de Energy Battle. Neem voor deelname, vragen of meer info contact op met projectleider Nienke Trap