Scholen in de regio Haaglanden krijgen subsidie voor het aanleggen van groene daken. Groene daken bieden veel voordelen. Zij isoleren de klaslokalen beter zodat het in de zomer koeler is en bieden extra geluidsisolatie zodat er minder last is van geluid van buitenaf.

Leerlingen verblijven hierdoor in een prettigere en rustigere omgeving. Ook verbeteren groendaken de luchtkwaliteit in de stad door de binding van fijnstof. Op 15 juni 2011 besloot het dagelijks bestuur van Stadsgewest Haaglanden om de subsidieregeling voor groendaken te verlengen. Vanaf 2012 geldt de regeling ook voor middelbare scholen. Naast de voordelen voor de leefomgeving en luchtkwaliteit bieden groendaken ook financiële voordelen. Scholen besparen op hun energiekosten door de isolerende werking en de levensduur van het dak neemt toe door bescherming tegen UV-straling en weersomstandigheden. Ook de biodiversiteit in de omgeving neemt toe. Zowel schoolbesturen als gemeenten kunnen de subsidie aanvragen.

Subsidie groendaken 2011

De regeling opent op 15 juni 2011. Tot september 2014 is er 381.000 euro beschikbaar. Alle scholen in Haaglanden kunnen subsidie aanvragen tot een maximum bedrag per gemeente, met uitzondering van de gemeente Den Haag dat een eigen luchtkwaliteitbudget heeft. Basisscholen hebben in 2011 voorrang op middelbare scholen. Budget dat niet gebruikt is in 2011, komt in 2012 ook beschikbaar voor middelbare scholen. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat middelbare scholen ook al vanaf 15 juni 2011 een aanvraag kunnen indienen. De subsidie kan nu voor 60% van het gehele dakvlak worden aangevraagd en bedraagt 50 euro per vierkante meter. Alle informatie over de regeling is te vinden op www.haaglanden.nl/Luchtkwaliteit.

Potentiële groendaken

Drie nieuwbouwscholen in Zoetermeer en de Kievitsschool in Wassenaar gaven in 2010 al het goede voorbeeld. Hier worden dit jaar al groendaken aangelegd. Uit een inventarisatie blijkt dat er ook vanuit Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland en Pijnacker-Nootdorp belangstelling is voor de regeling. Ook is de verwachting dat een aantal middelbare scholen met relatief grote daken interesse heeft. Het Stadsgewest hoopt dat deze scholen massaal subsidie aanvragen zodat leerlingen en inwoners snel profijt hebben van de voordelen van groene daken.