Melanie Schultz van Haegen is opnieuw beëdigd als minister voor Infrastructuur en Milieu. Wilma Mansveld is aangetreden als nieuwe staatssecretaris en volgt Joop Atsma op.

De bewindspersonen hebben de volgende portefeuilleverdeling afgesproken: Minister Schultz van Haegen: Ruimte, Wegen, Water en Maritiem. Staatssecretaris Mansveld: Milieu, Openbaar Vervoer en Spoor, Luchtvaart en het KNMI. Mansveld was 2001 tot 2011 secretaris van de SER Noord-Nederland. Vanaf 2007 was ze voor de PvdA lid van de Provinciale Staten van Groningen. Vanaf 2011 was ze gedeputeerde van de Provincie Groningen. In haar portefeuille had ze economische zaken, energie, jeugdzorg en facilitaire zaken. In een Overdrachtsdossier is de stand van zaken rond een aantal beleidsterreinen beschreven, zoals duurzame mobiliteit, snelhedenbeleid, aanbesteding ov, enz.