In de Nederlandse Staatscourant is op 21 februari de Steunregeling voor Duurzame Energie 2012 gepubliceerd. Er is subsidie voor de productie van groene warmte, duurzame elektriciteit en groen gas. De regeling verloopt in vijf fasen waarbij de goedkoopste opties het eerst aan bod komen.

In de eerste fase die op 13 maart open gaat, zitten onder andere geothermie, ketels en warmtekrachtinstallaties op biogas en warmte uit afvalverbranding. De SDE 2012 biedt ook mogelijkheden voor oudere installaties die stroom opwekken uit biomassa om extra steun te krijgen voor warmtebenutting. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL te Zwolle.