Woensdag 6 februari 2013 zijn de spelregels voor de SDE+ 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor 2013 is 3 miljard euro beschikbaar voor hernieuwbare energie. In de publicatie is bekend gemaakt welke productie-installaties in 2013 in aanmerking komen voor SDE+, wat de voorwaarden zijn en welke wijzigingen er zijn in de regeling ten opzichte van de SDE+ 2012.

De SDE+ moet er mede voor zorgen dat 16% van alle energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Om deze ambitie te halen stelt het ministerie van Economische Zaken in 2013 meer geld beschikbaar dan de jaren ervoor. De 3 miljard euro voor SDE+ is vanaf 4 april 2013, 9.00 uur tot 19 december 2013, 17.00 uur aan te vragen. De subsidie is beschikbaar voor ondernemers die investeren in de productie van hernieuwbare energie uit: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

SDE+ 2013

In de regeling van 2013 zijn slechts beperkte wijzigingen doorgevoerd met het oog op de continuïteit van de regeling. Een tweetal maatregelen zijn:

  • nttEen extra fase van € 0,08/kWh2, dus openstelling in zes fasen.
  • nttHet aantal vollasturen voor wind op land wordt in verschillende vrije categorieën gedifferentieerd. Een hoger basisbedrag gaat gepaard met een lager aantal vollasturen en andersom. Windmolens op een windrijke locatie draaien meer vollasturen en hebben daardoor een lager basisbedrag nodig.

Ga voor de overige aanpassingen van SDE+ 2013 naar Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Voorbereiden aanvraag

Ondernemers krijgen ruim de tijd om groene projecten uit te werken en aanvragen voor te bereiden. Vanaf 4 maart 2013 kunnen ondernemers hun aanvraag al voorbereiden in het online eLoket. Op 4 april 2013 gaat de eerste fase open vanaf 9:00 uur tot 13 mei 2013, 17:00 uur. Projecten met een basisbedrag van maximaal 7 €ct/kWh (omgerekend: 48,28 €ct/Nm3 en 19,444 €/GJ) kunnen in deze fase subsidie aanvragen. Dit bedrag loopt in de volgende fasen op tot het maximum basisbedrag van 15 €ct/kWh (omgerekend 103,45 €ct /Nm3  of 41,667 €/GJ) in fase zes.

Meer informatie