Vanuit de G32 organisatie werd 21 december jl. een gezamenlijke brief van VNG, Klimaatverbond en G32 aan de SER verzonden. Op deze dag ontving Klimaatverbond ook een update over de voortgang van de werkzaamheden aan het Energieakkoord.

Voortgang werkzaamheden Energieakkoord

16 november werd bij de SER het startschot gegeven voor het proces dat moet uitmonden in een breed gedragen Energieakkoord voor duurzame groei. Wat is er sindsdien gebeurd?

Sinds 16 november is er hard gewerkt om het vervolgproces vorm te geven.  Op 12 december heeft de Energiecommissie van de SER een gesprek gehad met de ministers Kamp (Economische Zaken) en Blok (Wonen) en staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) over de wederzijdse verwachtingen en afstemming van werkzaamheden. De bewindslieden zegden hun volle steun aan de totstandkoming van een Energieakkoord toe.

Op 13 december was een delegatie van de SER te gast in de Tweede Kamer. Onderwerp van gesprek was ook hier het afstemmen van de verwachtingen. De aanwezige woordvoerders spraken zich positief uit over het SER-initiatief en willen graag op de hoogte worden gehouden over de voortgang.

Ondertussen zijn de nodige voorbereidingen getroffen om met vier thema's aan de slag te kunnen gaan. Die thema's zijn:

  1. nttEnergiebesparing in de gebouwde omgeving en lokale hernieuwbare energieopwekking
  2. nttIndustrie, grootschalige energieproductie en ETS
  3. nttInnovatie, schone energietechnologieën en commercialisatie
  4. nttMobiliteit en transport

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de taakopdrachten en de samenstelling van de thematafels. Binnenkort zal de SER de belangstellenden hierover nader informeren. Zo kan in de tweede helft van januari een start worden gemaakt met de voorbereiding van deelakkoorden, die moeten uitmonden in een geïntegreerd Energieakkoord voor duurzame groei. 

Bottom-up ideeën komen beschikbaar via klankbordgroepen, werkconferenties en via de digitale weg zoals het versnellingsnetwerk van Nederland Krijgt Nieuwe Energie. Vanaf januari zal ook een aantal nationale en regionale bijeenkomsten worden georganiseerd. Doel daarvan is om ook de 'energieke samenleving' goed bij het proces betrokken te houden. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 28 januari in het SER-gebouw. Tevens zal in januari de website www.energieakkoordser.nl worden gelanceerd, waar informatie over de ontwikkelingen rondom het energieakkoord te vinden zal zijn. Het streven is om vóór de zomer tijdens een slotmanifestatie het Energieakkoord voor duurzame groei te kunnen ondertekenen.

Lees hier de gezamenlijke brief van VNG, Klimaatverbond en G32 aan de SER van 21-12-2012.