Op 30 november, de dag dat in Parijs de Klimaattop op wereldniveau zijn eerste dag beleefde, ging ook de regiobijeenkomst van Klimaatverbond Nederland in Sittard als 'lokale klimaattop' de geschiedenis in. De gemeente Sittard-Geleen, gastgemeente voor deze regiobijeenkomst, ontving de lokale partners in het bijzondere Mariapark, een voormalige rust- en verblijfplaats voor pelgrims. De inspirerende middag werd geopend door Ruud Guyt (wethouder Sittard-Geleen) met als doel om tot een nieuw mondiaal Klimaatakkoord te komen. Niet alleen mondiaal, maar nog meer lokaal. Vandaar dat de middag werd ingezet om elkaar te inspireren en te ontmoeten, kennis op te doen en te delen, samenwerking te stimuleren en stil te staan bij het mondiale beleid.

Wil je weten hoe jouw gemeente er voor staat? Via de Lokale Energie Etalage kun je in de etalage van jouw gemeente kijken hoe deze er bijvoorbeeld qua energiekosten voorstaat ten opzichte van de omringende gemeenten. Of bekijken hoe dit er landelijk uitziet. De Lokale Energie Etalage kan op basis van verzamelde informatie ook laten zien wat voor banen worden geschapen door de energietransitie. Het instrument, gevuld met data van onder andere Rijkswaterstaat en het CBS, kan ondersteuning bieden bij het uitzetten van lokaal klimaatbeleid op basis van kansen en drempels.

In de presentatie van Kansrijke Aanpakken kwamen vragen aan de orde als: "Aan welke 'draaimolen' moeten wij draaien om de bestaande bouw kansrijk aan te pakken en te versnellen?". Zorg dat je goed weet wat er lokaal speelt en laat kansen niet als zand door je vingers wegglijden.

Hoe creëer je condities voor circulaire economie door processen niet naast elkaar, maar juist dusdanig achter elkaar te zetten, zodat ze elkaar aan kunnen vullen in nieuwe businessmodellen? Er zijn veel 'mis-opportunities' in de huidige stad. Om steden leefbaar te houden, moet er gewerkt worden aan een nieuw systeem waarbij het beste ingezet kan worden op onderdelen die niet direct als een kans worden ervaren, maar als een drempel. Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met de auto's die 60 procent van de tijd niet gebruikt worden. Nieuwe ondernemingen als SnappCar zijn voorbeelden die vanuit deze blik konden worden gerealiseerd.

In de presentatie Klimaatadaptatie werd een wat minder bekende vraag onder de aandacht gebracht. Hoe bereid je jouw gemeente voor op klimaatrisico's als hittestress, wateroverlast en droogte? En zijn we vanaf de jaren zeventig van de eerste 'planet' generatie via de de tweede 'people-planet-profit' generatie nu zover dat de derde generatie inzet op multi actor processen en samenwerkt, kennisdeelt en regionaal optrekt?

De middag werd afgesloten met de ondertekening van de Klimaatverklaring door de gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Valkenburg. De wethouders lieten weten dat de Klimaatverklaring goed aansluit bij de lokale ambities voor het klimaatbeleid. In een vervolg wordt een verkenning opgepakt voor een gezamenlijk en integraal energie- en klimaatakkoord. Het Gelders Energieakkoord en kansrijke aanpakken kunnen hierbij als inspiratie dienen. In totaal werken al achttien Limburgese gemeente samen aan dit onderwerp energie.  De wethouders onderstreepte  dat je alle sectoren en elkaar keihard nogig hebt.

Daarmee sloot de regiobijeenkomst goed aan bij een oproep van Barack Obama tijdens de COP21 in Parijs: "Wij zijn de eerste generatie die er serieus over praat en de laatste generatie die er echt nog iets aan kan doen."