Community of Practice bij de waterschappen

Er is een toenemende interesse bij waterschappen om aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder, zo stelt de Stichting voor Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De waterschappen beschouwen duurzaamheid al jaren als een kernactiviteit met als gevolg dat er reductiedoelstellingen zijn geformuleerd. De vraag bestond of certificering op de CO2-Prestatieladder dan nog wel meerwaarde zou hebben. Om dit verder te verkennen en hier een antwoord op te kunnen geven, hebben de Unie van Waterschappen en SKAO in 2019 en 2020 een Community of Practice (CoP) CO2-Prestatieladder georganiseerd voor de waterschappen. Aan deze CoP namen ruim 35 medewerkers van 18 waterschappen actief deel.

Conclusie: het is een goed idee

Conclusie: certificering op de CO2-Prestatieladder heeft volgens de waterschappen inderdaad meerwaarde. Deze conclusie wordt getrokken op basis van een uitvoerige evaluatie van de CoP en de ervaringen van de verschillende waterschappen met het certificeringstraject. De evaluatie, gisteren gepubliceerd op de site van SKAO, heeft in willekeurige volgorde, 10 inzichten opgeleverd. Lees meer over deze inzichten op de site van SKAO.