Na acht maanden van intensieve gesprekken is vandaag het Energieakkoord verschenen. De sleutelrol van lokale en provinciale overheden wordt hierin duidelijk benadrukt. Vanwege dit belang heeft ook het Klimaatverbond het Energieakkoord ondertekend.

Hoewel het Klimaatverbond geen onderhandelingspartner was in dit SER-proces heeft ze de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hierbij sterk ondersteund. Het resultaat is dat er een doorbraak mogelijk wordt voor het op afstand produceren van eigen duurzame energie en dat de ontwikkeling van de 'energieke samenleving' de ruimte krijgt die het verdient.

"Dit akkoord biedt naar onze mening kansen voor lokaal bestuur op het gebied van duurzaamheid en de energieke samenleving. Voor het laten slagen van de Energietransitie in Nederland zijn echter vervolgstappen noodzakelijk.", aldus Robert Linnekamp, voorzitter van het Klimaatverbond. 

Lees de volledige tekst van het energieakkoord hier.