Wat kunnen de gevolgen van klimaatverandering zijn voor uw gemeente? Welke concrete maatregelen kunt u treffen? Hoe laat u klimaatadaptatie onderdeel zijn van uw gemeentelijk duurzaamheidsbeleid?

Hoe blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie? Tijdens de bijeenkomst 'klimaatbestendige gemeente' op 14 april in Arnhem staat het realiseren van een klimaatbestendige stad in de schijnwerpers. Er is aandacht voor alle aspecten van de klimaatverandering: hitte, wateroverlast en droogte op alle schaalniveaus, van gebouw tot stad. U krijgt op die dag een overzicht hoe andere gemeenten hun stad aanpassen aan (de gevolgen van) klimaatverandering. U kunt samen met anderen onderwerpen verder uitdiepen. U kunt kennis nemen van de laatste resultaten van toegepast onderzoek naar hitte in de stad. En u kunt in discussie gaan over mogelijkheden van bestuurlijke agendering van en participatie in klimaatprojecten.

Deze dag is het begin van een nieuw netwerk van gemeenten die samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie. Een netwerk waarbinnen kennis, kunde , ervaringen en voorbeelden tussen gemeenten wordt uitgewisseld, een netwerk, waar gemeenten van elkaar leren. Als u vindt dat klimaatadaptatie onderdeel is van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en uw handen jeuken om hier concreet invulling aan te geven, reserveer dan donderdag 14 april 2011 alvast in uw agenda. Indien u zich al op wilt geven, kan dat via het aanmeldformulier. Medio februari zal het voorlopige programma gemaild worden.