Het Klimaatverbond heeft een overzicht gemaakt van projecten, nationale en internationale campagnes die een goede kapstokzijn gebleken om te communiceren over uw lokale klimaatbeleid. Neem deze projecten en campagnes op in uw jaarplanning indien het thema aansluit bij uw lokale klimaatbeleid.

Bent u bijvoorbeeld al klaar voor de laagdrempelige landelijke klimaatactie Warme Truiendag waarbij energiebesparing centraal staat?