Het Stadsgewest Haaglanden wil dat de regio Haaglanden in 2050 klimaatneutraal is. Hoe dit bereikt wordt staat beschreven in de Routekaart Haaglanden klimaatneutraal. Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden stelde de routekaart op 29 juni 2011 vast.

Eén van de instrumenten is toetreding tot het Klimaatfonds Haaglanden. Het Stadsgewest Haaglanden is hier als organisatie tot toegetreden. Hierdoor compenseert het Stadsgewest de CO2-uitstoot van de eigen organisatie èn stimuleert klimaatvriendelijke projecten in de regio. In het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 staan de doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot: 30% minder uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990, 50% minder uitstoot in 2030 en in 2050 is de regio klimaatneutraal. De belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot zijn woningen, verkeer en vervoer en glastuinbouw. Hier is de meeste winst te halen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Enerzijds door het besparen van energie en anderzijds door gebruik te maken van duurzame (groene) energie. Het Stadsgewest en de Haaglanden-gemeenten werken samen in regionale en lokale projecten. Maar ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen door het besparen van energie.

Energie besparen

Energie besparen kan overal en door iedereen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de straatverlichting dimmen en energiezuinige armaturen gebruiken. Nieuwbouwwoningen en -wijken kunnen zo goed als energieneutraal gebouwd worden door gebruik van hoogwaardige isolatie en goede oriëntatie op de zon. Ook in bestaande woningen zijn veel mogelijkheden om energie te besparen. Extra isolatie, zonnepanelen, aanleg van groene daken, het gebruik van LED-lampen en bewust omgaan met (warm) water en energie leveren veel winst op.

Gebruik duurzame energie

Duurzame energie komt uit bronnen die niet op kunnen raken, zoals wind, zon en water. De productie van duurzame energie belast het milieu veel minder dan traditionele vormen, zoals kolencentrales, aardgasverwarming of benzine in auto's. Ook veroorzaakt het gebruik (bijna) geen uitstoot van kooldioxide (broeikasgas). Het gebruik van duurzame energiebronnen kan op allerlei manieren. Inwoners en bedrijven kunnen overstappen op groene stroom of zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen. De glastuinbouw kan zich transformeren tot energieproducent door in de kassen aardwarmte toe te passen. En in Haaglanden rijden de bussen van HTM op Groengas, en zijn zo klimaatneutraal. Groengas is op dit moment de schoonste en meest voordelige motorbrandstof. Het Stadsgewest stimuleert het rijden op Groengas met een subsidieregeling voor particulieren, bedrijven en overheden voor de aanschaf van een groengasvoertuig.

Klimaatfonds Haaglanden

Het Klimaatfonds Haaglanden investeert in projecten in de regio die CO2-reductie realiseren. Het fonds heeft inmiddels 27 partners uit het overheids- en bedrijfsleven. Stadsgewest Haaglanden is een van deze partners. Het Klimaatfonds Haaglanden biedt iedereen de mogelijkheid om helemaal klimaatneutraal te worden. Met een rekenmodule op de website kunnen huishoudens, evenementen en organisaties hun CO2-uitstoot berekenen. Door te storten in het fonds is de resterende CO2-uitstoot te compenseren. Met het geld financiert het Klimaatfonds klimaatvriendelijke initiatieven, zoals de gloeilamp-omruilactie 'Den Haag LED op!'

Meer informatie over het energiezuinig maken van je woning? Kijk ook eens op: https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/van-het-gas-af