Op de Dag van de Duurzaamheid, op maandag 10 oktober, gaat de 6de editie van de Klimaatverbond Energy Battle van start! 20 gemeenten gaan met hun teams zoveel mogelijk elektriciteit en gas te besparen. Door deel te nemen dragen de deelnemende gemeenten zichtbaar en met meetbare resultaten bij aan het landelijk gestelde doel om 1,5% energie per jaar te besparen.

Gemiddeld 17% elektriciteit bespaard
De Energy Battle is de energiebesparingswedstrijd voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben 46 gemeentes deelgenomen met ruim 1300 huishoudens. In 4 weken hebben de deelnemers gemiddeld 17 % elektriciteit, 12% gas en daarmee 78 ton CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse gemiddelde CO2 uitstoot van 54 gezinnen. Jaarlijks scheelt dit 300 euro op de energierekening. De gemeenten Den Haag, Venray, Noordwijkerhout, Krimpen aan den IJssel, Beverwijk, Noordwijk, Teylingen, Delft, Leiden, Haarlem, Heemstede, Buren, Heemskerk, Oostzaan, Velsen, Lisse, Katwijk, Hellendoorn, Hillegom en Best doen mee.

Bewust van je eigen energieverbruik
Met behulp van een energiedisplay, de Wattcher, krijgen de deelnemers inzicht in hun elektriciteitsgebruik. Het gaat erom dat de deelnemers zich tijdens de wedstrijd bewust worden van hun gedrag op hun eigen energieverbruik. “Iedereen kan eenvoudig energie besparen in huis. Dit laten we de deelnemers ervaren in de Energy Battle. Er moet veel meer aandacht komen voor bewust energieverbruik want daarmee kunnen we onze CO2 uitstoot flink verminderen,” zegt projectleider Nienke Trap.


Nieuw: ook op scholen wordt energie bespaard
Dit jaar kunnen scholen meedoen als deelnemer in een team. Scholen die meedoen wijzen een energie coördinator aan die het energieverbruik in de school vier weken lang monitort. De school gaat energie te besparen met de hulp van leerlingen. Ook gaan leerlingen thuis met hun ouders energie besparen. Scholen die na het meedoen verder willen gaan met energie besparen, krijgen via de Green Deal Scholen informatie over structurele maatregelen voor het besparen van energie, het opwekken van schone energie en het verbeteren van het binnenklimaat.


Uitslag bekend op Warmetruiendag
Op vrijdag 10 februari 2017 wordt de winnende gemeente bekend gemaakt. Zo vragen we aandacht voor het potentieel van energiebesparing, want de groenste energie is de energie die je niet verbruikt. Daarnaast ontvangt de gemeente met de grootste gerealiseerde besparing een prijs: een op maat gemaakt energieprofiel van een gebouw naar keuze in de eigen gemeente, om meer grip te krijgen op het eigen energieverbruik. De prijs, ter waarde van 2500 euro, wordt weggeven door Van Beek ingenieurs.

Langetermijn effect
Deelnemers aan de Energy Battle worden zich tijdens de wedstrijd bewust van hun eigen gedrag en het effect op de energierekening. Belangrijk resultaat is dat deelnemers op lange termijn actief blijven, en verder gaan met het verduurzamen van hun eigen woning. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde besparing van 10% energie gemakkelijk haalbaar is. Door minder energie te gebruiken, wordt er minder CO2 uitgestoten en gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Door routinematig gedrag aan te passen(deuren sluiten, trui aan in plaats van thermostaat omhoog) kan deze potentieel belangrijke energiebesparing benut worden (bron: evaluatie PBL).

--------------------------------------------
NOOT VOOR DE MEDIA | NIET VOOR PUBLICATIE

Voor meer info:
Klimaatverbond Energy Battle wedstrijd website: www.klimaatverbondenergybattle.nl
Volg de Klimaatverbond Energy Battle op Twitter: www.twitter.com/energybattle1

Bij vragen en voor interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:
Projectleider Nienke Trap
nienke.trap@klimaatverbond.nl
06-46132467


Meer informatie over Klimaatverbond Nederland:
Deze energiebespaarwedstrijd is een initiatief van Klimaatverbond Nederland (KVN). KVN is een dynamisch netwerk van gemeenten, provincies, en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken. Meer info: www.klimaatverbond.nl