Van 22 tot en met 24 april waren verschillende Europese steden bijeen in het Schotse Aberdeen voor de jaarlijkse conferentie van Energy Cities. Stephan Brandligt - voorzitter van Klimaatverbond Nederland, wethouder van de gemeente Delft en bestuurslid van Energy Cities - werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering herkozen als bestuurslid.

Gastheer Aberdeen - waar de energiesector historisch gezien een enorme rol heeft gespeeld, met name op het gebied van olie - is een inspirerende ontmoetingsplaats voor politieke leiders en lokale vertegenwoordigers uit heel Europa om succesvolle projecten met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen. Dit was onder andere het geval tijdens de high-level sessie 'Energy governance on the road to Paris 2015: who has the power?' In een high level bijeenkomst rond het Covenant of Mayors presenteerde Eckart Würzner, burgemeester van Heidelberg en voorzitter van Energy Cities, de visie op de aankomende COP 21 in Parijs. Würzner ziet de steden als de motor die zal zorgen voor een nieuwe impact tijdens de onderhandelingen. Steden zoals Parijs, Amsterdam, Växjö en Wenen hebben samen met lokale spelers en partijen een lowcarbon langetermijn visie ontwikkeld. Daarnaast zijn er zo’n 6.000 lokale overheden, samen goed voor een kwart van de Europese bevolking, die zich tot doel hebben gesteld om in elk geval 20% minder emissies uit te stoten in 2020.

Afgesproken werd dat de verschillende nationale en internationale netwerken zoveel mogelijk de krachten bundelen om maximale invloed te hebben. Met name het Franse Covenant of Mayors netwerk en de energiewethouder van Parijs zullen een belangrijke rol spelen, omdat Frankrijk organisator is van de COP. Op de weg naar de COP worden nog een aantal conferenties georganiseerd, waar de rol van de steden door onze bestuurders naar voren wordt gebracht. Ook zullen er per land door de bestuurders boodschappen mee worden genomen voor de minister. Daarnaast werd er gefocust op het beschikbaar krijgen van de zogenaamde Juncker-gelden om deze lokaal op energieprojecten te kunnen inzetten.

Lees hier de 'Roadmap to Paris' van Energy Cities ter voorbereiding van de COP21 in Parijs.