Vorig jaar hebben de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder aan alle gemeenten die zich schaliegasvrij hebben verklaard een verzoek gestuurd om het manifest tégen schaliegas en vóór duurzame energie te ondertekenen. Vandaag (donderdag 12 februari) willen beide gemeenten het manifest graag op klinkende wijze en met uw hulp afronden. De hele dag kan er getwitterd worden om aandacht te vestigen op #schaliegasnee en een filmpje dat op www.facebook.com/schaliegasnee staat met als boodschap: “Laat dat gas maar zitten, zet in op duurzame energie en spreek u uit tegen schaliegas.”

In totaal hebben 43 gemeenten en twee provincies gehoor gegeven aan de oproep om het manifest tégen schaliegas en vóór duurzame energie te ondertekenen. Het manifest is bedoeld om het geluid tegen schaliegas zo breed mogelijk gedragen te krijgen onder lokale overheden en onder semi-publieke organisaties zoals waterschappen.

Klinkende afronding manifest
De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder willen het manifest graag op klinkende wijze afronden met een filmpje. Bestuurders van de gemeenten Utrecht, Almelo, Noordoostpolder en Boxtel, plus de gedeputeerde van de provincie Friesland, werkten mee aan dit filmpje. Hun hoofdboodschap is: “Laat dat gas maar zitten, zet in op duurzame energie en spreek u uit tegen schaliegas.”

Ondersteun de digitale campagne
Vandaag (donderdag 12 februari) is het filmpje live gezet op www.facebook.com/schaliegasnee. Verder werd er om 9 uur een persconferentie gehouden in Nieuwspoort in Den Haag. Een actuele dag rond dit thema vanwege een debat in de Tweede Kamer, een rechtszaak van Cuadrilla en een bijeenkomst van de VNG-commissie over dit onderwerp.

Vervolgens kan er de hele dag volop getwitterd worden om de aandacht te vestigen op #schaliegasnee. De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder roepen iedereen op hier aan mee te doen door vandaag een tweet uit te doen met een link naar bovengenoemde facebookpagina en het filmpje te liken. U kunt een reactie achterlaten op de facebookpagina en uw volgers oproepen hetzelfde te doen. Dit kan via uw officiële (gemeente)account en/of via individuele (bestuurders)accounts.

Voorbeeldteksten voor tweets zijn:

  • ntt“Geen schaliegas in Nederland. Zeg #schaliegasnee op www.facebook.com/schaliegasnee. Like het filmpje of reageer.”
  • ntt“@2eKamertweets: wij zeggen #schaliegasnee. Deel je mening op www.facebook.com/schaliegasnee en like het filmpje.”

Gelijktijdige actie op 12 februari
Door het massaal op dezelfde dag te doen en dezelfde hashtag #schaliegasnee te gebruiken, hopen de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder dat de actie een trending topic wordt. Dat kan alleen als iedereen mee doet. U hoeft voor deze digitale actie niet het manifest te hebben ondertekend. Het gaat er vooral om dat iedereen op grote schaal ruchtbaarheid geven aan het nee tegen schaliegas.