Overheden in de EU moeten verplicht jaarlijks 2% van hun kantoren verbouwen zodat ze aan de hoogste standaard van energiezuinigheid voldoen. Daarbij moeten ze alleen nog maar nieuwe kantoorruimte huren of kopen die aan die standaarden beantwoordt.

Dat staat in een concept van het Energy Efficiency Plan 2011, dat eurocommissaris van energie Günter Oettinger in maart presenteert, en dat deze krant heeft ingezien. Het plan moet de EU helpen dichter bij haar doel te komen om in 2020 20% minder energie te verbruiken. Als er niets gebeurt, komt de Unie in 2020 hooguit op 10% uit.

Teruggave geld
Eurocommissaris Oettinger vindt dat overheidsinstanties ook bij andere aankopen eisen moeten stellen aan energie-efficiency. Een zuinig product kan duurder zijn, maar het lagere verbruik maakt de hogere prijs goed, stelt hij. Als een geleverd product niet zo zuinig is als geclaimd, moet de leverancier de overheidsinstantie het verschil betalen.
Besparingsplan levert huishouden euro 1000 op De eis dat leveranciers geld teruggeven als hun geleverde artikelen toch vanwege energieverbruik duurder zijn in het gebruik dan beloofd, bestaat al in Denemarken, Frankrijk en Duitsland.

Gebouwen
De EU-lidstaten spraken al eerder af dat nieuwe gebouwen die hun overheden kopen of huren vanaf 2019 aan een 'bijna-nulstandaard' moeten voldoen qua energieverbruik. Ook zijn er al afspraken over de focus bij overheidsaankopen op zuinige producten. Buiten de directe rol van de overheid, noemt Oettinger in zijn energie-efficiencyplan ook strengere eisen voor bedrijven. Concerns die een nieuwe energie-installatie willen bouwen, krijgen daarvoor wat betreft Brussel alleen toestemming van overheden als ze een installatie in de zuinigste technologie voorhanden bouwen. Ook wil hij de energie-efficiënte warmtekrachtkoppeling (wkk) stimuleren, door de beheerders van elektriciteitsnetten te verplichten stroom uit wkk met voorrang te accepteren.

Geen bindend doel
In zijn plan schrikt Oettinger er vooralsnog voor terug de EU-lidstaten een bindend, nationaal doel voor energiebesparing op te leggen. Daarvoor is geen draagvlak. Oettinger is echter wel van plan zachte, indicatieve doelen per lidstaat vast te leggen. Als bij evaluatie in 2012 blijkt dat de landen nog steeds niet opschieten, kan Brussel alsnog bindende eisen aan hen opleggen, zo schetst de eurocommissaris in zijn plan. De Duitse bestuurder berekent dat zijn plannen elk huishouden in de EU per jaar potentieel tot zo'n 1000 euro kunnen schelen. De maatregelen leveren daarnaast in de periode 2011-2020 nog eens twee miljoen banen op.

EU-kantoren
De Europese Commissie wil zelf een steentje bijdragen door zich vast te leggen op een eigen energie-efficiencybeleid. Zo belooft ze dat haar eigen kantoren tegen 2015 voldoen aan de zuinigste normen voor energieverbruik.
Oettinger presenteert zijn efficiencyplan begin maart op dezelfde dag dat eurocommissaris van transport Siim Kallas voorzetten onthult voor het terugdringen van broeikasgasemissies in het transport. Kallas heeft streeft ernaar dat de uitstoot in 2050 50%-70-% lager ligt, en wil de afhankelijkheid van olie in het transport van 96% nu naar 40% tot 50% in 2050 brengen. Transport in de steden zou in 2050 volledig emissievrij moeten zijn. (Bron: FD)