In een slim schoolgebouw leer je beter. De Green Deal Scholen maakt het scholen gemakkelijker energie te besparen en hun binnenklimaat te verbeteren. Sinds 3 oktober is er subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500. De subsidie is bedoeld als steuntje in de rug voor schoolbesturen. Voor vragen over de subsidieregeling én voor inhoudelijke vragen over het verduurzamen van schoolgebouwen kunnen scholen en gemeenten terecht bij de Green Deal Scholen Helpdesk.

Green Deal Scholen helpt schoolbesturen op weg
De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. “Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van het gebouw is vaak een behoorlijke klus. Met hulp van experts wordt het voor scholen makkelijker om verbeteringen door te voeren”, zegt staatssecretaris Dekker (Onderwijs). “Schone lucht, een lage energierekening en een prettig werkklimaat is voor iedereen winst.”

Gezond, duurzaam en betaalbaar
De Green Deal Scholen beoogt een gezond, duurzaam en ook betaalbaar schoolgebouw. “Het is plezierig dat we nu een eerste groep schoolbesturen op weg kunnen helpen met een financiële tegemoetkoming”, zegt woordvoerder Wim Lengkeek van de Green Deal Scholen. “Zo kunnen deze besturen actief aan de slag met een gezonder binnenklimaat, een duurzaam schoolgebouw en lagere energiekosten. Daarvan profiteren niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook de huishoudportemonnee van de school.”

Energiekosten onnodig hoog
Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu kan bij kinderen en leerkrachten leiden tot gezondheidsklachten. Bij de meerderheid van de scholen zijn de CO2-concentratie en binnentemperatuur te hoog. Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn tochtklachten in de winter en problemen met akoestiek, daglicht en verlichting. 
Naast het slechte binnenklimaat, leidt ook het energiegebruik tot zorgen. Slechts 6 procent van de 9.000 scholen heeft een energielabel. Van die scholen heeft driekwart een label C of slechter. Een kwart zit zelfs op het meest onzuinige energielabel G. "De rekening die scholen voor gas en elektra betalen is door de slechte energetische kwaliteit van veel gebouwen onnodig hoog. Daardoor gaat geld verloren dat dan niet meer inzetbaar is voor het verzorgen van onderwijs”, zegt Marco van Zandwijk van Ruimte-OK.


Prettig leer- en werkklimaat
Ook de sectororganisaties van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs benadrukken het belang om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de schoolgebouwen. “Aandacht voor een gezond en duurzaam schoolgebouw is essentieel voor een prettig leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten. We zien dat schoolbestuurders zich hiervoor willen inzetten, maar niet altijd weten waar ze moeten beginnen”, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. “Via de Green Deal Scholen proberen we schoolbesturen hierin te ondersteunen. De subsidieregeling is hiervan een mooi voorbeeld. Het biedt scholen de mogelijkheid om met behulp van een extern adviseur daadwerkelijk aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam gebouw.”


Onafhankelijke kennis en ondersteuning
Veel schoolbesturen hebben energiebesparing op de agenda staan, maar zijn nog niet tot handelen overgegaan. “Wat we merken, is dat schoolbesturen geen volledig overzicht hebben van oplossingen en financieringsvormen”, zegt woordvoerder Wim Lengkeek van de Green Deal Scholen. “Ook hebben zij argwaan richting marktpartijen, omdat de door hen beloofde prestaties van maatregelen in het verleden zijn uitgebleven. Kortom, ze hebben behoefte aan onafhankelijke informatie en ondersteuning. Daarom delen wij als Green Deal Scholen onze kennis en helpen we het opdrachtgeverschap van de schoolbesturen te versterken. Hieraan zijn voor de schoolbesturen geen kosten verbonden.”


Over de subsidieregeling en Green Deal Scholen
De subsidieregeling is onderdeel van de Green Deal Scholen die bijdraagt aan duurzame groei zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord. De Green Deal Scholen is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, milieuorganisaties, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. De Green Deal Scholen wil schoolbesturen én gemeenten een helpende hand toesteken door kennis te bundelen en scholen op weg te helpen in de stappen die zij kunnen nemen. De Green Deal Scholen doet dit onafhankelijk en berekent hiervoor geen kosten. De Green Deal Scholen heeft een helpdesk om scholen op weg te helpen en biedt via haar kennisportal Greendealscholen.nl onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan.


Aanmelden voor de subsidie
Meer informatie over en aanmelden voor de subsidie kan via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Helpdesk
Voor inhoudelijke vragen over het verduurzamen van schoolgebouwen kunnen scholen en gemeenten terecht bij de Green Deal Scholen Helpdesk