Goed nieuws: schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook de komende maanden nog gebruik maken van de subsidieregeling voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De overheid heeft de subsidieregeling verlengd tot en met 29 december 2017.

Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50% van de kosten voor het inhuren van extern advies terug, tot een maximum van € 3.500. Er is nog ruimte voor circa 70 subsidieaanvragen. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 

De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. De Green Deal Scholen beoogt een gezond, duurzaam en ook betaalbaar schoolgebouw. “Het is plezierig dat we ook de komende maanden schoolbesturen op weg kunnen helpen met een financiële tegemoetkoming”, zegt woordvoerder Wim Lengkeek. “Zo kunnen deze besturen actief aan de slag met een gezonder binnenklimaat, duurzame energiebronnen en lagere energiekosten. Daarvan profiteren niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook de huishoudportemonnee van de school.”

Energiescans voor vijf scholen

Ernst Steffens is binnen het managementteam van stichting OBO West-Brabant verantwoordelijk voor de huisvesting: “Op verschillende manieren zijn we op de subsidieregeling geattendeerd. Wij hebben diverse gebouwen, zowel oud als nieuw, en eigenlijk zijn er overal klachten over energie en binnenklimaat. Bij sommige scholen is binnenkort renovatie aan de orde. Daarvoor zoeken we advies. De subsidieregeling helpt, want het gaat om best grote bedragen. De door ons ontvangen subsidie voor energiescans op vijf scholen is daarbij een extra stimulans.”

Energiekosten onnodig hoog

“Steeds meer schoolbesturen gaan tot handelen over”, merkt Lengkeek. “Via onze helpdesk en kennissessies in het land hebben we de afgelopen maanden vele, geïnteresseerde schoolbesturen en gemeenten kunnen spreken. Ons doel is betrouwbare informatie beschikbaar te stellen en hen op weg te helpen bij het zetten van de juiste stappen. Vooral waar het energiebesparing, het benutten van duurzame energiebronnen en verbetering van het binnenklimaat betreft. De wil om bestaande schoolgebouwen te verduurzamen en te verfrissen, is er zeker. We merken dat veel scholen en gemeenten actief aan de slag gaan met duurzaamheid. Zij zijn zich ervan bewust dat de toekomstige generatie nu bij hen op school zit en dat de stappen die je neemt van invloed zijn op de toekomst van deze kinderen.”

Bundelen van kennis

De Green Deal Scholen wil scholen en gemeenten hierbij zo goed mogelijk op weg helpen: “Als Green Deal Scholen bundelen we kennis, reiken we hulpmiddelen aan en brengen we partijen samen om van elkaar te leren”, zegt Lengkeek. Zo staan op onze website zeventig praktijkvoorbeelden en diverse eenvoudige stappenplannen om direct aan de slag te gaan. Daarnaast helpen medewerkers van onze helpdesk scholen en gemeenten graag op weg bij het zetten van de juiste (vervolg)stappen. De verlenging van de subsidietermijn zorgt ervoor dat nog zeventig scholen subsidie kunnen aanvragen. Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.”

Over de subsidieregeling en Green Deal Scholen

De subsidieregeling is onderdeel van de Green Deal Scholen die bijdraagt aan duurzame groei zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord. De Green Deal Scholen is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. De Green Deal Scholen wil schoolbesturen én gemeenten een helpende hand toesteken door kennis te bundelen en scholen op weg te helpen in de stappen die zij kunnen nemen. De Green Deal Scholen doet dit onafhankelijk en berekent hiervoor geen kosten. De Green Deal Scholen heeft een helpdesk om scholen op weg te helpen en biedt via haar kennisportal Greendealscholen.nl onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan.

Subsidie aanvragen

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de verlenging van de subsidie aangekondigd in de Staatscourant. Subsidie aanvragen kan via Greendealscholen.nl (tabblad Subsidie) of direct via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/gds.