Dinsdag 19 april organiseerde Klimaatverbond regiobijeenkomst voor de Noordelijke regio’s. De middag begon met dromen en inventariseren van kansen, zoals de vele wind die over land en zee waait. Een veel gehoorde was dat iedereen het vooral samen voor elkaar wil krijgen, in alle lagen. We zorgen dat we met zijn allen nog beter worden in het besparen, zodat onze kinderen in een veilige wereld mogen opgroeien met een gelijkblijvende welvaart.

Een grote opgaaf maar het kán, met koplopers die toch al aan de slag zijn en verbinding zoeken met elkaar en met thema’s die nog onvoldoende verkend zijn. Zoals de combinatie van (stads)landbouw, voedselvoorziening en het energievraagstuk. De behoefte zit op samenhang en soms urgentie uitspreken middels leiderschap, bijvoorbeeld door het invoeren van een verplicht label, het afschaffen van plastictasjes of het invoeren van milieuzones. Allemaal delicate kwesties die de maatschappij in beweging brengt. Zorg dat we niet vast blijven zitten in het nu! En laat burgerlijke ongehoorzaamheid gebeuren om ruimte te scheppen. Zorg dat de overheid niet in de weg zit.

Als dit ontstaat dan is er een goed vliegwiel naar de toekomst. Voeg daaraan toe een duidelijk gezamenlijk beeld van deze toekomst door de succesvolle voorbeelden repliceerbaar te maken en in een model vast te leggen. Hierin kan de toekomst digitaal getest worden en dragen we slim bij aan onze toekomst. Keuzes zij nu cruciaal in een wereld waar van alles mogelijk is met nieuwe technieken op komst.

Maak nieuwgierig en creëer de vraag. Heel Nederland inclusief onze eigen woning is in de nabije toekomst een energiefabriek. Het break-evenpoint fossiel / hernieuwbare energie duurt nog maar even, zo liet Pallas Agterberg ons weten. Nederland heeft enorme fossiele investeringen gedaan. Door economisch opnieuw te kijken kunnen we zorgen dat we niet met zijn allen de boot missen.

Dit is een korte terugblik van de bijeenkomst. Een uitgebreider verslag inclusief de slides wordt uitgewerkt. Was u aanwezig bij deze bijeenkomst dan krijgt u de stukken toegestuurd. Indien u niet aanwezig bent geweest maar wel graag het verslag ontvangt laat ons dit weten. Door een e-mail te sturen aan:  ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl