Eind vorige maand vond de officiële kick-off van de ‘Taskforce Natuurinclusief Isoleren’ plaats, een initiatief dat als doel heeft biodiversiteit en de isolatieopgave in harmonie te laten samengaan. De taskforce zal zich richten op de bevordering van een natuurinclusieve warmtetransitie, de landelijke uitrol van Soortenmanagementplannen (SMP) en alles wat daar omheen nodig is voor belanghebbenden zoals gemeenten, de isolatiebranche, buurtinitiatieven en anderen, waarbij er concrete stappen worden gezet om de transitie te versnellen en een plus op de biodiversiteit te creëren in de bebouwde omgeving.

Op naar een warmtetransitie om biodiversiteit en de isolatieopgave hand in hand te laten gaan

De taskforce bestaat uit een diverse groep stakeholders, waaronder Mensen Maken de Transitie en de ministerie van BZK en LNV, maar ook de Zoogdiervereniging, VENIN, IPO en de provincies, VNG, Viridis, Insula Certificatie en de Vogelbescherming Nederland hebben zich verenigd om gezamenlijk een verschil te maken. Klimaatverbond Nederland sluit zich samen met de Natuur- en Milieufederaties ook aan bij dit initiatief. Tijdens de kick-off kwam naar voren dat alle betrokken partijen een sterke motivatie delen om stappen te zetten op dossier en partijen die het nodig hebben te ondersteunen. Zodat degenen die steeds meer bezig zijn met biodiversiteit en de warmtetransitie ook de handvatten krijgen om aan de slag te gaan. Met gezamenlijk enthousiasme zal de taskforce de komende tijd werken aan een warmtetransitie die biodiversiteit en de isolatieopgave in harmonie op laat gaan.