Na het grote succes van vorig jaar reikt de Taskforce Verlichting dit jaar opnieuw de OVL-awards uit aan de meest ambitieuze en/of inspirerende gemeenten en provincies op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting.

De OVL-awards zijn bedoeld om goede voorbeelden in het zonnetje te zetten, gemeenten en provincies te belonen voor hun inspanningen en hen verder te motiveren om met duurzame openbare verlichting aan de slag te gaan. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 1 september 2011. Naast de OVL-awards kunnen koplopers op het gebied van energiezuinige openbare verlichting ook in 2011 nog steeds een certificaat voor koploperschap aanvragen.

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld en gemiddeld gaat maar liefst 50% van het gemeentelijk energieverbruik op aan openbare verlichting. En dat terwijl hier door toepassing van moderne technieken snel veel kan worden bespaard. Daarbij kan lichthinder steeds gemakkelijker worden verholpen, bij gelijke of zelfs betere lichtkwaliteit. De Taskforce Verlichting spant zich dan ook in om het enorme besparingpotentieel in de openbare verlichting te verzilveren. Rob Metz, voorzitter van de projectgroep Openbare Verlichting van de Taskforce, licht toe: 'De OVL-awards zijn een goed middel om de mogelijkheden van energiebesparing in de openbare verlichting in kaart te brengen en goed presterende gemeenten en provincies te belonen voor hun inspanningen. Tegelijkertijd willen we gemeenten en provincies die nog niet zover zijn motiveren om met duurzame openbare verlichting aan de slag te gaan”.

Criteria
Gemeenten en provincies maken dit jaar kans op de OVL-awards als zij voldoen aan één of meer van onderstaande eisen:

  • nttkunnen aantonen al veel energie bespaard te hebben in de openbare verlichting
  • ntthard werken aan het realiseren van moderne en duurzame openbare verlichting
  • nttdit jaar een ambitieus plan van aanpak hebben opgesteld om energiebesparing te realiseren
  • nttbuitengewoon innovatief, creatief en/of inspirerend zijn (geweest) in het treffen van energiebesparende maatregelen en het tegengaan van lichthinder
  • ntteen gunstig energielabel* voor openbare verlichting hebben.

*Sinds kort kunnen gemeenten en provincies het energieverbruik voor openbare verlichting uitdrukken in een energielabel. Gemeenten en provincies die de berekening van het energielabel insturen, maken dit jaar extra kans op een OVL-award.

Meedingen
Gemeenten en provincies die willen meedingen naar een OVL-award, sturen een schriftelijke motivatie (maximaal 1000 woorden) en hun plan van aanpak vóór 1 september 2011 naar openbareverlichting@agentschapnl.nl. Een vakkundige jury, onder leiding van Rob Metz, voorzitter van de Taskforce Verlichting - OVL, zal alle inzendingen beoordelen. De OVL-awards worden uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het najaar van 2011. Nadere informatie over datum en locatie worden nog bekend gemaakt.

Certificering koplopers
Naast de felbegeerde OVL-awards, kunnen koplopers op het gebied van energiezuinige openbare verlichting ook dit jaar nog een officieel certificaat van koploperschap ontvangen. Dit certificaat kan een mooie plek innemen in het gemeente- of provinciehuis. Om een certificaat van koploperschap te ontvangen dienen gemeenten en provincies hun - door het college vastgestelde - plan van aanpak te zenden naar: openbareverlichting@agentschapnl.nl.

Naar meer Nieuws Openbare Verlichting

Naar website Openbare Verlichting