Bijna 100 mensen waren aanwezig tijdens het Klimaatverbond-congres 'Van Lokaal tot Mondiaal' op 21 september in het stadhuis van de gemeente Zaanstad. Tijdens de dag konden zij diverse presentaties en workshops volgen. Daarnaast konden de leden hun stem laten horen tijdens de jaarvergadering. Afsluitend vond een bestuurlijke sessie plaats over de toekomst van het lokale klimaatbeleid.

Meiny Prins, directeur van Priva BV en zakenvrouw van het jaar in 2009, opende de dag met een interessant verhaal over energiebesparing, waarin zij liet zien hoe gemeenten zeker 20% kunnen besparen op hun totale energieverbruik door het voorkomen van energieverspilling. Het Klimaatverbond en Priva presenteerden in een aansluitende workshop de resultaten van een enquête over energiemo­nitoring en energiemanagement die eerder dit jaar is gehouden onder onze leden. Jan Schreuder van de gemeen­te Zaanstad vertelde daarbij over de afsluiting van het nieuwe energiecontract, met als resultaat besparingen op de energielasten en het stimuleren van de lokale opwekking van duurzame energie.

In de workshop 'Help, de SLOK is op!' ging een leergroep van start over regionale samenwerking voor regionale coördinatoren en trekkers voor klimaat en duurzame energie. Veel gemeenten en regio's krijgen dit jaar te maken met het stoppen van de SLOK regeling. Dit betekent het begin van een nieuwe periode, meer gericht op samenwerking, met de regio, maar ook met lokale partners. Het Klimaatverbond ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van ideeën om deze nieuwe rol in te vullen.

Tijdens de expertmeeting 'Meten is (ge)weten' bespraken partijen de mogelijkheden voor de toekomst van de Lokale Duurzaamheidsmeter, die al ruim 12 jaar inzicht geeft in de ambities en mogelijke maatregelen van gemeenten om duurzame ontwikkeling aan te sturen. Waarschijnlijk wordt de duurzaamheidsmeter in de toekomst onder gebracht bij VNG International, die het stokje overnemen van FairBusiness, de huidige coördinator en organisator van deze bijeenkomst.

Na de jaarvergadering, waarin onder andere de speerpunten en strategie voor de lobby in de komende jaren werden besproken, deed Thijs de la Court, wethouder van Lochem en vicevoorzitter van het Klimaatverbond, verslag van zijn reis naar de Rio+20 conferentie. Op verzoek van VNG en VNG International ging hij in tien dagen met ruim 40 workshops en conferenties op zoek naar zaken die van belang zijn voor Neder­landse gemeenten. Tijdens de middagworkshop van 'Millennium naar Sustainable Development Goals' werd ingegaan op de belangrijkste aanbevelingen van Thijs de la Court. Belangrijk is daarbij voor gemeenten de integratie van de meer technische milieuagenda met een meer op mensen (armoede/rechtvaardigheid) gerichte agenda. Tijdens deze workshop van VNG Inter­national is ingegaan op de praktische betekenis hiervan.

De masterclass 'Energieneutraal Renoveren, Kracht voor Lokale Economie' werd gegeven door prof. dr. Anke van Hall (Nyenrode en TU Delft) en Douwe Jan Joustra (One Planet Architecture Institute en EnergieSprong). Zij gingen met de deelnemers in op de maatschappe­lijke en economische doelen die naast energie spelen bij energieneutraal renoveren. 'Energiearmoede' wordt een steeds belangrijker onderwerp. Door mechanismen die bijdragen aan de lokale economie en aan beheersing van kosten voor huurders met lage inkomsten, kan een belangrijke bijdrage worden gecreëerd aan de lokale economie.

Parallel aan deze sessies vond de eerste bijeenkomst plaats van het Netwerk Burgemeestersconvenant, voor gemeenten die het Burgemeestersconvenant hebben getekend. Aan bod kwamen de volgende vragen: welke Europese susidieregelingen zijn interessant voor ondertekenaars en hoe doet u een succesvolle aanvraag? En waarom is het zinvol om samenwerking te zoeken binnen uw regio? Tijdens alle workshops was er gebak voor iedereen om te vieren dat de gemeente Midden-Delfland en het stadsgewest Haaglanden het Covenant of Mayors gaan ondertekenen!