Kennismaken, kennis delen en kennis verbinden. Dat was het motto van de Klimaatverbond Inspiratiedag met de werktitel “Partnerschappen voor Duurzaamheid”. Ruim 110 deelnemers uit verschillende sectoren voor duurzaamheid namen deel aan deze informatieve en interactieve werkconferentie.

Van wethouder tot student, van installatiebedrijven tot beleidsmedewerkers; een diversiteit aan duurzame partners gingen naar elkaar op zoek om door middel van partnerschappen de klimaat- en energietransitie te versnellen. 

Warm welkom bij Klimaatverbond-lid Gemeente Arnhem

Voordat de partners daadwerkelijk mét elkaar gingen kennismaken en en samenwerken, werden we eerst welkom geheten door Klimaatverbond Nederland-voorzitter Stephan Brandligt. Met hem heette ook wethouder van Arnhem Cathelijne Bouwkamp de gasten welkom in “haar” gemeente Arnhem. Zij praatten samen doorover welke partnerschappen zij in hun gemeente (willen) aangaan om hun klimaatbeleid uit te voeren. 

Het warme welkom werd gevolgd door het plenaire programma dat onder leiding stond van dagvoorzitter Ronald van Meygaarden, lid van het bestuur van Klimaatverbond. Hij nam samen met sprekers Alix Bolle (Energy Cities), Peter Kanne (I&O Research), Socrates Schouten (De Waag)  en Maarten Labots (De Jonge Klimaatbeweging) verschillende argumenten en insteken voor partnerschappen voor duurzaamheid onder de loep. 

  

Wel degelijk draagvlak onder burgers voor duurzaamheid

Zo wist Peter Kanne aan de hand van zijn onderzoek en filmpje aan te tonen dat er onder burgers wel degelijk draagvlak is voor duurzaamheid. Socrates Schouten vertelde op zijn beurt over ‘commons’. De commons zijn het domein waarin een gemeenschap gezamenlijk bouwt aan kennis, hulpmiddelen en voorzieningen. De commons zijn een ideeëngoed waaronder zich steeds meer individuen, initiatieven en gemeenschappen scharen om zo richting te geven aan hun overtuigingen en intenties

Lokaal potentieel benutten om Europese doelen te halen

Voordat de twee heren van wal mochten steken met hun verhaal vertelde Alix Bolle van Energy Cities over de Europese klimaatdoelen, de Renewable Energy Directive en de doorvertaling naar lokaal klimaatbeleid. Partnerschappen zijn daarbij cruciaal en dan met name de partnerschappen van overheden met burgers. Door het volledige lokale potentieel voor actie op het gebied van klimaat en energie te benutten kan volgens Bolle elke EU-lidstaat zijn doelstellingen van het Akkoord van Parijs halen en zelfs verhogen. 

  

Jongeren willen partner zijn bij lokaal klimaatbeleid

Een tweegesprek tussen Maarten Labots van De Jonge Klimaatbeweging en Stephan Brandligt over de rol van jongeren in de klimaat- en energietransitie sloot het plenaire deel af. De Jonge Klimaatbeweging zat namens meer dan 50 jongerenorganisaties aan tafel bij het overleg van het op hand zijnde Klimaatakkoord. De Jonge Klimaatbeweging trok onlangs zijn handen af van het akkoord. Het akkoord zoals dit er nu ligt is volgens de beweging niet eerlijk en niet effectief genoeg. Desalniettemin blijft de jongerenorganisatie zich volop inzetten voor een ambitieus klimaatbeleid.

Aan de slag met klimaat

Na het aanhoren van deze veelzijdige en inspirerende sprekers werd het tijd voor meer actie. De deelnemers konden zich verspreid over twee sessiemomenten verdelen over 6 verschillende workshops. Zo bood de Klimaatacademie van Klimaatverbond Nederland de deelnemers een proeverij van het aanbod o.a. over het proces rondom aardgasvrije wijken, over gedragsverandering voor verduurzaming van organisaties en werden de basics uitgelegd rondom burgerparticipatie.

  

CO2-beprijzing

Ook was er veel aandacht voor de workshop “CO2-beprijzing”, want zo zegt Thijs de la Court hierover: “In de toekomst zal CO2 echt haar prijs gaan krijgen. Het is dus zaak om je hierop voor te bereiden als gemeente, waterschap of provincie.” Binnenkort meer over CO2-beprijzing op onze website. 

Klimaat Escape Game

Behalve deze workshops organiseerde De Jonge Klimaatbeweging een workshop waarin aan de hand van stellingen werd getoetst hoe jongeren betrokken kunnen worden bij actief lokaal klimaatbeleid. Tevens was er een heuse Klimaat Escape Game waarin de deelnemers al spelend konden ontdekken welke partnerschappen er gesloten moeten worden om een actief klimaatbeleid te realiseren én uit te voeren. Het dynamische spel toonde tegelijkertijd aan dat de energietransitie ook nieuwe kansen biedt, bijvoorbeeld kansen op meer democratisering en nieuwe economieën.

Proosten op een geslaagde dag

Op het nieuwe kantoor van Klimaatverbond Nederland – gelegen op een steenworp afstand van het Nederland Watermuseum en het centraal station van Arnhem – waren de deelnemers in de gelegenheid om onder het genot van een drankje en snack nieuwe partnerschappen te smeden. De goed bezochte naborrel gaf ook nog de gelegenheid om met elkaar terug te blikken op een zeer geslaagde inspiratiedag.

  

Korte sfeerimpressie van de Klimaatverbond Inspiratiedag