Op dinsdag 1 november organiseerde Klimaatverbond Nederland, samen met waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de Unie van Waterschappen en Wetterskip Fryslân een webinar over de toepassing van CO2-beprijzing bij waterschappen. Hoe doen de waterschappen dat in de praktijk?

  • Sander Mager, lid van het dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, belichtte deze vraag vanuit zijn bestuurlijke ervaring;
  • Meinke Schouten, coördinator klimaatneutraal en circulair assetmanagement en opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen, ging in op de brede toepassing bij waterschappen;
  • Arjan van den Hoogen, adviseur duurzaamheid bij Wetterskip Fryslân, belichtte een voorbeeld van CO2-beprijzing zoals dat is toegepast in Wetterskip Fryslân. 

Het webinar werd geleid door Judith van de Geer van Klimaatverbond Nederland.

Het webinar is terug te kijken via deze link of via de onderstaande video.