Op 9 december organiseerde Klimaatverbond Nederland samen met PIANOo, Alliander, Vitens, de Radboud Universiteit, NGInfra en Impact Institute een webinar over CO2-beprijzing. Dit was in het kader van de zogenoemde 'Werkplaats Rekenen met de Toekomst' die dit jaar is gestart.

Het webinar werd geleid door Judith van de Geer van Klimaatverbond Nederland. De volgende sprekers waren aanwezig:

  • Marike Bonhof, CFO van Vitens, nam ons mee in de laatste ontwikkelingen rondom brede welvaart in Nederland en de drinkwatersector.
  • Vincent de Gooyert, universitair hoofddocent systeemdynamica aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk ondersteuner bij NGinfra, stond stil bij de implicaties van sturen en gestuurd worden op het realiseren van maatschappelijke impact, gebaseerd op recent NGinfra onderzoek.
  • Florian Reuter, teamleider Energie, Water en Infra bij Impact Institute nam ons mee in de ontwikkelingen op impact meten, rapporteren en sturen. Hij gaf daarbij voorbeelden waar dit ingezet wordt en hoe organisaties dit opbouwen.

Het webinar is terug te kijken via deze link of via de onderstaande video.